Skip to content

Nieuw pand NTP Hattem GPR-waarde van 8,0!

22 april 2022

Ons nieuwe pand is klaar! Eind 2021 is onze energieneutrale nieuwbouw en bedrijfshal opgeleverd. Ons kantoor is gecertificeerd voor GPR met een 8,0. We hebben daarnaast gebruik kunnen maken van groenfinanciering op het kantoorgebouw.

Om hier voor in aanmerking hebben we aan de volgende eisen voldaan:
• Enkel de toepassing van duurzaam geproduceerd FSC-hout volgens de keten.
• Het hemelwater dat op het kantoorgebouw valt, wordt via een gemeenteriool geloosd op een nabij gelegen WADI op het bedrijventerrein. Het regenwater van het industriepand wordt door NTP hergebruikt.
• Het gebouw heeft een flexibel ontwerp wat wil zeggen dat voorbereidingen op uitbreiding of functionele aanpassingen zijn getroffen. Demontabele wanden of constructies dragen hier aan bij. Ook de toepassing van installaties in plaats van voor het gehele gebouw en het gebruik van warmtepompen, dragen bij aan de flexibiliteit van het ontwerp.

Tevens werd het kantoorpand op basis van de GPR-methode gecertificeerd met een 8,0. GPR Gebouw is een digitaal instrument om de duurzaamheid van gebouwen te meten. GPR Gebouw brengt de duurzaamheid van gebouwen in kaart door middel van rapportcijfers op basis van vijf thema’s. Deze thema’s zijn energie, milieu, gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde.

Door deze score werd er ook gebruik gemaakt van de Milieu Investerings Aftrek (MIA) voor zowel het kantoor als het industriepand. Doormiddel van zonnepanelen en de daarbij witte dakbedekking werd er aan alle subsidie-eisen voldaan. Ten slotte komen de investeringen (ledverlichting, warmtepomp en luchtbehandelingskasten) die op de Energie- en Milieulijst staan in aanmerking voor de energie- en milieu-investeringsaftrek.

NTP heeft hierdoor een energiezuinig en toekomstbestendig duurzaam bedrijfspand! Subvention (www.subvention.nl) heeft ons vakkundig begeleid in dit traject!