Skip to content

NTP in bouwteam met Borne aan de slag met de Europastraat!

28 mei 2021

Aan de slag met de Europastraat

De Europastraat in Borne wordt opnieuw ingericht. Met inbreng van omwonenden en gebruikers is de afgelopen maanden een zogeheten schetsontwerp gemaakt. Samen met NTP Enschede gaat de gemeente Borne de komende tijd als bouwteam aan de slag om van dit schetsontwerp een voorlopig ontwerp te maken. De overeenkomst hiervoor is vandaag ondertekend door wethouders Michel Kotteman en Martin Velten en directeur van NTP Enschede, Sander Heitbaum.

Doel is om de Europastraat te ‘upgraden’, wat minder ruimte voor auto’s betekent en meer ruimte biedt aan fietsers, voetgangers, groen en waterberging. “De Europastraat wordt nu veelal gebruikt als ontsluitingsweg voor de omliggende wijken. De upgrade moet ervoor zorgen dat doorgaand verkeer meer via de randwegen gaat rijden en de veiligheid verbetert”, licht wethouder Martin Velten toe. “Tevens een wens van de omwonenden.”

Door de Europastraat als 30 km weg in te richten, krijgt de openbare inrichting minder een verkeersfunctie en meer een verblijfsfunctie. Wethouder Velten: “Dit willen we op meer wegen gaan doen. Zo ontstaat er uiteindelijk een dorp met wegen waar ontmoeten, leefbaarheid en veiligheid belangrijker worden dan het snel van A naar B verplaatsen.” Hierdoor krijgt het dorp een leefbaarder en groener karakter.

Klimaatbestendig

Daarnaast is het plan om de Europastraat klimaatbestendig in te richten, onder andere door middel van waterberging en meer groen. Zo kan regenwater bijvoorbeeld worden opgevangen in beplanting en waterdoorlatende bestrating. “Zo zal de hittestress verminderen”, licht wethouder Michel Kotteman toe. Ook het riool zal daar waar nodig worden vervangen of worden hergebruikt. Ook de aanleg van een schoonwaterriool, dat eindigt in de Borne Beek, is meegenomen in het ontwerp. Wethouder Kotteman: “Hiervoor is twee jaar geleden al een voorziening aangelegd tijdens de herinrichting van het kruispunt Grotestraat – N743.”

Planning

Het bouwteam is voornemens om begin juli een soort inloop te houden voor omwonenden en geïnteresseerden. Conform de dan geldende coronamaatregelen kan men buiten, op locatie, het ontwerp bespreken en vragen stellen aan het bouwteam.

Planning is om na de bouwvak te starten met de werkzaamheden die gefaseerd worden uitgevoerd tot het voorjaar van 2022. “Door de werkzaamheden op te delen, willen we de overlast voor de omwonenden en gebruikers zo veel mogelijk beperken”, aldus de omgevingsmanager die tijdens de werkzaamheden het contact zal onderhouden met bewoners en ondernemers.

Meer informatie over de inloop, de uiteindelijke inrichting en de werkzaamheden volgt de komende tijd via de communicatiekanalen van de gemeente Borne. Vragen over de werkzaamheden kunnen worden gesteld via europastraat@ntp.nl.