Skip to content

Opening Graaf Hendrikstraat: circulair bouwteamproject succesvol afgerond!

16 mei 2019

Op woensdag 15 mei is de Graaf Hendrikstraat in Braamt officieel in gebruik genomen. Een mooi project waarbij er bewust voor duurzame en circulaire oplossingen is gekozen.

Het project is gestart bij de wens van de gemeente Montferland om ervaring op te doen met circulaire projecten.
De gemeente ziet het belang en de urgentie van het circulair en duurzaam inrichten van projecten. De gemeente heeft besloten om de herinrichting van de Graaf Hendrikstraat in bouwteam op te pakken en op deze manier duurzaam en circulair een project in te richten.

Aan de Graaf Hendrikstraat in Braamt zijn door Plavei nieuwe huurwoningen gebouwd. Ook de straat moest heringericht worden. Een afgekaderd, overzichtelijk project waar er circulair geëxperimenteerd kon worden. Er lag al een plan als uitgangspunt. Na een brainstorm met gemeente, landschapsarchitect en NTP zijn er 50 ideeën in een lijstje gezet. Hierbij was alles mogelijk. De ideeën gingen van waterschutting naar een plaatselijke biogasinstallatie, deelauto’s, plaatselijke inzet van stratenmakers tot een onderhoudsclub bestaande uit bewoners.

Er zijn vervolgens punten aan de 50 ideeën toegekend, getoetst op haalbaarheid en circulaire waarde. Hier is een top 5 uitgekomen.
Deze top 5 is besproken met de afdeling beheer en onderhoud en vervolgens uitgewerkt en toegepast in een eerste ontwerp door de landschapsarchitect. Het ontwerp is voorgelegd aan de dorpsraad en aan de bewoners. Er zijn een aantal keuzes gemaakt door de bewoners die vervolgens zijn aangepast in het ontwerp.

Hierna is het ontwerp weer voorgelegd aan beheer en onderhoud en is het ontwerp definitief gemaakt en als een uitvoeringsontwerp gemaakt.

De circulaire keuzes die zijn gemaakt in dit project zijn:

  • keuze voor het C4C-concept als straatstenen waarbij de afweging is gemaakt tussen circulair en duurzaam, uitstraling en kosten. Het C4C-concept kwam hierbij als beste keuze naar voren.
  • de combinatie Stratenmakers Braamt is opgezet waarbij de stratenmakers uit Braamt zelf de straat bestraten (lokale betrokkenheid, CO2-reductie)
  • aanleg van een waterinfiltratiezone met speelzone waar jong en oud samen kunnen komen in de buurt (sociale duurzaamheid)
  • verplaatsen van de bomen in de waterinfiltratiezone in plaats van deze te kappen
  • hergebruik van betonstraatstenen binnen het zelfde project (CO2-reductie door just-in-time delivery; geen opslag, geen vervoer maar op de locatie zelf direct hergebruikt, hergebruik materialen/upgraden materiaal)
  • bankjes voor de huizen worden gemaakt van uitkomende betonbanden (zichtbare circulaire toepassingen, hergebruik/upgraden materialen)

Om het project passend af te sluiten kregen alle aanwonenden een appel-of perenboompje aangeboden van Plavei, gemeente Montferland, Optimum Plus en NTP.

Op naar een b(l)oeiende toekomst!