Skip to content

Ozon als bestrijdingmiddel tegen Japanse Duizendknoop

15 juni 2020

De Japanse duizendknoop vormt in Nederland jaarlijks een terugkerend probleem en is inmiddels een ware plaag voor meerdere sectoren. Het is een invasieve plantensoort die zich op een vrij agressieve manier laat gelden. De plant woekert in hoog tempo voort en vernietigt letterlijk andere planten.

Die oorspronkelijke vegetatie wordt verstikt. Het tast daarmee de biodiversiteit aan en is schadelijk voor bijvoorbeeld oeverbeschoeiing, kunstwerken en dijken. De verspreiding van de Japanse duizendknoop vindt voornamelijk lokaal plaats via de wortels. Menselijk handelen zoals maaien en verplaatsing van grond vormt echter het grootste risico voor de verspreiding van de Japanse duizendknoop over grotere afstanden.

Sinds 2018 doet NTP samen met het Waterschap Vechtstromen onderzoek naar de toepasbaarheid van ozon (een krachtige vorm van zuurstof met hoge oxidatiekracht) ter bestrijding van de Japanse duizendknoop. Verschillende manieren van injectie zijn daarbij in de afgelopen jaren getest. Nu het groeiseizoen alweer enige maanden is begonnen en de plant niet terugkeert in de testkokers mogen we concluderen dat de resultaten hoopvol en interessant zijn voor een bredere toepassing. Daarom gaan NTP en het Waterschap Vechtstromen binnenkort op een nader te selecteren probleemlocatie van het Waterschap een aantal veldproeven met ozon uitvoeren. Geïnteresseerd in de eerste testresultaten ter bestrijding van de Japanse duizendknoop? Neem dan contact op met Dennis Scheper.