Skip to content

Water uit Leemslagenplas dient als koeling voor ziekenhuis Almelo

6 december 2019

DUURZAME OVEREENKOMST TUSSEN ZGT, NTP EN ENERGIEFONDS OVERIJSSEL

De Leemslagenplas in Almelo gaat een belangrijke rol spelen bij de koeling van ZGT Almelo. De uitvoering van dit innovatieve en duurzame project start vandaag met het ondertekenen van de exploitatieovereenkomst tussen ZGT, NTP en Energiefonds Overijssel. Concreet betekent dit dat er medio 2020 koud water uit de Leemslagenplas wordt onttrokken middels een twee kilometer lange aan- en afvoerleiding die geplaatst wordt door NTP. Het ziekenhuis onttrekt de kou uit het water en voert het water vervolgens weer terug naar de plas. ZGT, NTP en Energiefonds Overijssel hebben op vrijdag 6 december een overeenkomst getekend voor dit duurzame initiatief.

Als eigenaar van de Leemslagenplas nam Gemeente Almelo in 2011 het initiatief voor dit vernieuwende project. In datzelfde jaar subsidieerde provincie Overijssel het onderzoek naar de haalbaarheid om koude te winnen uit de Leemslagenplas, een diepe plas bij Almelo die ontstaan is door zandafgraving. Nadat de gemeente Almelo een Europese aanbesteding had uitgeschreven voor de concessie voor het recht tot realisatie en exploitatie van de koudewinning, is deze uitgeven aan NTP. De koude is van nature in de plas aanwezig. Het wordt in de winter automatisch gekoeld door weersomstandigheden en in de zomer blijft de kou onderin de plas bewaard, als gevolg van de temperatuurgelaagdheid.

Voor de realisatiefase is Energiefonds Overijssel een belangrijke partij, het financiert mede de aanleg van de leiding. De aanleg start in maart 2020. Na realisatie kan ZGT zijn eigen koude opwekken voor koeling en energie, op een milieuvriendelijke en duurzame manier. Hiermee kan het ziekenhuis tot 37.000 GJ per jaar aan duurzame koeling realiseren, waardoor het haar energiegebruik en daarmee ook haar energiekosten kan verlagen. Berekend is dat er een energiebesparing van 90% plaatsvindt. Daarnaast anticipeert ZGT met dit project op de strengere wet- en regelgeving rondom de CO2-uitstoot.

ENERGIEFONDS OVERIJSSEL

Energiefonds Overijssel is het eerste en grootste regionale energiefonds van Nederland, in 2012 opgericht door de provincie Overijssel. Het fonds levert een bijdrage aan het versnellen van de energietransitie door financieringen aan duurzame en nieuwe energieprojecten in de provincie. Niet op de traditionele manier met subsidies, maar door participaties, leningen en garanties. Zo draagt Energiefonds Overijssel bij aan werkgelegenheid, ondernemerschap en innovatie in de provincie. En aan de ambitie van de Provincie Overijssel: 20% nieuwe energie in 2023 en energieneutraal in 2050.

NTP

NTP is een regionale aannemer en actief op het gebied van wegen, bodem, water, energie en advies. In samenwerking met overheid, bedrijven en instellingen richt NTP de leefomgeving op infrastructureel en milieukundig vlak op een veilige en gezonde wijze functioneler en duurzamer in. Naast uitvoeringswerkzaamheden richt NTP zich op het ontwikkelen van duurzame innovaties en nieuwe samenwerkingsvormen in de keten. NTP heeft vestigingen in Hattem, Zevenaar en Enschede.

ZGT

ZGT is een ambitieus en zorginhoudelijk sterk algemeen opleidingsziekenhuis dat, vanuit twee onderscheidende ziekenhuislocaties (Almelo en Hengelo), een breed zorgpakket biedt voor de Twentse patiënt. Het primaire verzorgingsgebied van ZGT omvat een groot deel van Noordwest en Midden-Twente. Hieronder vallen de gemeenten: Almelo, Hengelo, Dinkelland, Rijssen-Holten, Twenterand, Tubbergen, Borne, Hof van Twente, Hellendoorn en Wierden; een verzorgingsgebied van ongeveer 390.000 inwoners.