Skip to content

Aanleg ecozone in gebied Vaneker

Afgerond project Weerseloseweg 351
Opdrachtgever Gemeente Enschede
Locatie Weerseloseweg 351
Start Werkzaamheden 27-04-2020
Oplevering najaar 2020

Projectomschrijving

Natuur behouden in villawijk

In het mooie en bosrijke gebied tussen Enschede en Lonneker zijn onze medewerkers aan het werk om de natuur een zo groot mogelijke kans te geven en zo de natuurlijke habitat te herstellen.
In de nieuwe villawijk ‘Het Vaneker’ dat verscholen ligt tussen al dit groen wordt een ecozone aangelegd in opdracht van de gemeente Enschede.

Waterpassages ruim baan

Door het maken van waterpassages en wadi’s, plaatsen van goten en duikers en het opschonen van sloten wordt de al aanwezige natuur een handje geholpen om dit een oase te laten worden voor flora en fauna.

Aandacht voor dier en plant

Eind april zijn we met onze werkzaamheden begonnen. Om de aanwezige vuursalamander te beschermen die zich verschuilt in de aanwezige poelen, hebben we dit project eind september pas afgerond. Nu worden er nog zo’n 500 bomen worden geplant en kan dit bos van de voormalige legerbasis weer jaren vooruit.

Neem voor meer informatie contact op met
André Sprukkelhorst
Projectleider