Skip to content
asfaltwerkzaamheden timmerfabriek neede

Asfaltverharding rondom fabrieksterrein Timmerfabriek TIFA in Neede

Afgerond project G.L. Rutgersweg 1
Opdrachtgever Timmerfabriek Neede
Locatie G.L. Rutgersweg 1
Start Werkzaamheden Week 42 2023
Oplevering Eind week 45 2023

De particuliere opdracht in Neede betekende in een kort tijdsbestek de deels bestaande puinverharding rondom de bedrijfsgebouwen vergroten en geheel voorzien van asfalt.

Allereerst werd een gedeelte van het bestaande asfalt eruit gefreesd en de bestaande puinbaan opgewaardeerd. Voor het vergroten van het opslagterrein is een cunet ontgraven en nieuwe puinverharding aangebracht.
Rondom de bestaande gevel zijn kolken geplaatst en een afwateringsgoot aangebracht, om zo het oppervlaktewater op de juiste manier af te voeren naar de aanwezige watergang. Tussen bestaande grondwal en nieuwe verharding is een afwateringssloot gegraven om water vanuit de achterzijde ook af te voeren naar de bestaande watergang.
Na de werkzaamheden is het geheel afgewerkt en zijn de bermen ingezaaid. De bestaande inrit vanaf de openbare weg naar de entree fabriek is overlaagd met een fijne deklaag, zodat de fabriek weer goed bereikbaar is.

In een tijdsbestek van totaal 3 weken is dit werk tot volle tevredenheid van de opdrachtgever uitgevoerd.