Skip to content

Bodemsanering Herenstraat leiden

Lopend project Herenstraat 47-51
Opdrachtgever Stichting Bodembeheer Nederland
Locatie Herenstraat 47-51
Start Werkzaamheden 01-12-2020

Projectomschrijving

Op de locatie Herenstraat 47-51a is door bedrijfsactiviteiten van een voormalige stomerij een bodemverontreiniging ontstaan met tetrachlooretheen (PER) en, door processen in de bodem, afbraakproducten van PER. De verontreiniging zit in de bodem onder de voormalige wasserij aan de Herenstraat 47-51a, onder de omliggende percelen en onder de Drie Octoberstraat. Vanuit de bronzone is de verontreiniging dieper in de grond gezakt en opgelost in het grondwater. Het grondwater is tot op een diepte van ongeveer 40 meter beneden maaiveld verontreinigd.

Stichting Bodembeheer Nederland heeft de verantwoordelijkheid voor de aanwezige bodemverontreiniging van de eigenaar overgenomen. De sanering, gebaseerd op gestimuleerde, biologische afbraak door bacteriën, zal worden uitgevoerd door NTP B.V..

De sanering richt zich op de bronzone (globaal het gebied wat wordt ingesloten door de Drie Octoberstraat, Magdalena Moonstraat, Herenstraat en de Duivenbodestraat). Door de bronzone te saneren wordt de nalevering naar het grondwater gestopt en zal de verontreiniging op lange termijn uitdoven.

De sanering van de bronzone wordt uitgevoerd middels het BEAT (TCE) Concept. (meer info hierover in navolgend filmpje: )

Daarbij zullen de bovengronds gekweekte geschikte bacteriën samen met hulpstoffen in de bodem worden ingebracht waarmee de verontreiniging wordt afgebroken tot onschadelijke stoffen. Hiervoor worden in de Magdalena Moonsstraat onttrekkingsfilters aangebracht. In de Drie Octoberstraat plaatsen we infiltratiefilters op een aantal parkeervakken. Op de kruising van Drie Octoberstraat / Herenstraat komt een saneringsinstallatie. De onttrekkings- en infiltratiefilters worden met leidingen gekoppeld aan de saneringsinstallatie. Door het oppompen van grondwater, het doseren van de hulpstoffen en het weer infiltreren van het behandelde grondwater wordt de bronzone van de benodigde bacteriën en hulpstoffen voorzien. De sanering van de actieve fase neemt ongeveer 1 jaar in beslag.

Neem voor meer informatie contact op met
Erik te Poele
Projectleider