Skip to content

Bodemsanering Vattenfall Zoneiland Almere

Lopend project Dek
Opdrachtgever Vattenfall
Locatie Dek
Start Werkzaamheden 9 mei 2023
Oplevering eind mei 2023

Op het zoneiland in Almere zijn zonnecollectoren geplaatst waarbij de zonne-energie wordt omgezet in stadswarmte. Tijdens een eerdere calamiteit is het koelmiddel Glycol in de bodem terecht gekomen. De verontreiniging is tot ca. 3,0 m – mv vastgesteld.
Er is sprake van een nieuwe bodemverontreiniging (ontstaan na 1 januari 1987), waarop de zorgplicht van toepassing is. De bodemverontreiniging moet daarom ongedaan worden gemaakt.

Sanering

Om de sanering uit te kunnen voeren, hebben we een nauwe samenwerking met Vattenfall.
Zij verwijderen de zonnecollectoren zodat de verontreinigde grond kan worden ontgraven. De grond wordt afgevoerd naar de erkende grondverwerker Attero te Wilp. Het vrijkomende verontreinigde water kan niet regulier worden geloosd op het riool. Daarom wordt het water met daarvoor bestemde tankwagens naar een rioolwaterzuivering vervoerd.

Planning

De werkzaamheden zijn inmiddels gestart en worden eind mei 2023 afgerond.