Skip to content

Bouwteam Dorpspark De Laak Rheden

Afgerond project Oranjeweg 1A
Opdrachtgever Gemeente Rheden
Locatie Oranjeweg 1A
Start Werkzaamheden 11-01-2021
Oplevering 2022

Projectomschrijving

Bouwteamovereenkomst Gemeente Rheden en NTP

De gemeente Rheden heeft samen met NTP een deelproject van het masterplan Zuidflank uitgevoerd. In het masterplan staan ideeën die zijn opgehaald bij eigenaren, verenigingen en inwoners voor het gebied dat loopt van Worth Rheden tot en met het begin van de Steegse haven. De Zuidflank bestaat uit sportvelden, een openluchtzwembad, een deel landelijk gebied en de entree van het dorp vanaf de snelweg.

Totaalontwerp voor nieuw Dorpspark

De eerste veranderingen in de Zuidflank zijn inmiddels afgerond. Zo is de boomgaard opgeknapt en toegankelijk gemaakt en ligt de natuurspeelplaats er. De parkeerplaats bij de natuurspeelplaats is verkleind om hier een fraaie toegang tot het dorpspark te maken. Daarna heeft de gemeente Rheden samen met NTP een landschappelijk totaalontwerp voor een nieuw dorpspark voor Rheden opgesteld. Twee onderdelen van dit totaalontwerp zijn daadwerkelijk uitgevoerd; een representatieve en veilige dorpsentree en de aanleg van een recreatief pad door het hele gebied. Het ontwikkelen van het totaalontwerp gebeurt in overleg met alle partijen onder andere door het instellen van een klankbordgroep.

Dorpspark De Laak

Er is binnen dit ontwerp gekeken naar bestaande watersystemen. Het doorgronden van bestaande watersystemen heeft mede geleid tot verrassende ontwerpkeuzes. Gemeente Rheden heeft het lef gehad om in bouwteamverband met NTP de ontwerpgrenzen op te zoeken waardoor er binnen hetzelfde budget enorme extra waarden zijn gecreëerd. Het nieuwe “ommetje” in Rheden is in de ontwerpfase verplaatst naar de overkant van De Laak en zeker 2 meter lager aangebracht. Met als resultaat:

  • Meer waterbeleving
  • Ieder seizoen een andere water beleving
  • Meer behoud van bestaand groen 
  • Meer ruimte voor biodiversiteit 
  • Meer habitat voor vissen en kleine zoogdieren 
  • Meer water in de Laak

De werkzaamheden maken onderdeel uit van de realisatie van de nieuwe entree van de Schijnbrug, het renoveren van de Waardbrug, de bouw van een nieuwe brug, het aanbrengen van een betonpad en aanpassingen van de watergang.

Dit voorjaar worden de werkzaamheden door NTP afgerond.

Wethouder Ronald Haverkamp: “Met de komst van een representatieve entree krijgt Rheden de toegang tot het dorp en de Posbank die het verdient.”

Feestelijke opening met nieuwe naam

Onder grote belangstelling van zo’n 100 inwoners is zaterdag 11 maart het nieuw aangelegde dorpspark De Laak in Rheden officieel geopend. Daarbij werd ook de naam van het nieuwe wandelpad onthuld: Dr. P.G. Bekkeringpad.

Wethouder Paul Hofman en Arre Bekkering, de zoon van wijlen dr. Paul Bekkering, onthulden samen het naambord. Het bord is een blijvende herinnering aan dr. Bekkering die ruim 30 jaar een huisartsenpraktijk had in het dorp Rheden en dag en nacht bereikbaar was voor zijn patiënten. Daarnaast verrichte dr. Bekkering baanbrekend werk op het gebied van abortus. Samen met een aantal andere artsen zette hij de arbortuskliniek in Arnhem op, die nu nog steeds bekend staat als het Mildredhuis. Dr. Bekkering overleed in oktober 2021.

Na de onthulling van het naambord plantten de bewoners die actief hebben meegedacht over de inrichting van het dorpspark nog een aantal bomen.

Neem voor meer informatie contact op met
René Marsman
Projectleider
Neem voor meer informatie contact op met
Wilco Zeilmaker
Omgevingsmanager