Skip to content

Bouwteam Twello – herinrichting centrumgebied

Afgerond project Twello
Opdrachtgever Gemeente Voorst
Locatie Twello
Start Werkzaamheden september 2022
Oplevering voorjaar 2023

Op 10 mei heeft de opening van het centrumgebied plaatsgevonden!

Rosmarijn Boender had de eer om het vernieuwde centrum van Twello te openen tijdens een gezamenlijk ontbijt met betrokken ondernemers en uitvoerende partijen.

Waarom een herinrichting?

De ondernemersvereniging Twello Centrum en de gemeente Voorst vinden het belangrijk dat het centrum van Twello aantrekkelijk blijft voor ondernemers, bewoners en het winkelend publiek. Daarom heeft de gemeente samen met NTP en de ondernemersvereniging Twello Centrum intensief gewerkt aan de voorbereiding van de herinrichting van het centrum van Twello. Samen met ondernemers en bewoners zijn er keuzes gemaakt en is er een ontwerp tot stand gekomen. NTP heeft dit ontwerp vervolgens getoetst op realiseerbaarheid.

Wat gaan we doen?

Inmiddels is NTP gestart met de uitvoering van het ontwerp. Samen met de gemeente voeren we de werkzaamheden gefaseerd uit in de Dorpsstraat en de Schoolstraat in het centrum van Twello. Deze werkzaamheden bestaan uit:

  • Opnemen bestaande verharding.
  • Aanpassen bestaande vuilwaterriolering en aanbrengen regenwaterinfiltratieriolering.
  • Aanbrengen nieuwe inrichting met straatwerk, verlichting, bloembakken en dergelijke.

Duurzame keuzes
Binnen dit project zijn er bewust duurzame keuzes gemaakt. Zo worden vrijgekomen stenen hergebruikt in accentvakken in het werk. Ook worden vrijgekomen stenen hergebruikt bij het bouwrijp maken van andere nieuwbouwprojecten in gemeente Voorst.
Daarnaast wordt het centrum wordt groener. Zo komen er bloembakken, nieuwe bomen en blijven huidige bomen gespaard. Het ontwerp is zo gemaakt dat het huidige groen ingepast wordt en wordt het centrum een fijne, koele plek om te verblijven.

Op dit moment ligt er nog een gemengd rioolstelsel. We maken hier een gescheiden rioolstelsel van met regenwaterinfiltratieriolering. Op deze manier is het centrum beter ingericht en voorbereid op extreem weer.

Omgevingsmanagement
De gehele voorbereiding van dit project is in nauwe samenwerking met de plaatselijke ondernemers gebeurt. Ook tijdens de uitvoeringsfase is de betrokkenheid van ondernemers groot. Het omgevingsmanagement doet onze eigen uitvoerder door middel van persoonlijk contact en afstemming met de ondernemers. Winkels blijven altijd bereikbaar. Landolt Bestratingen uit Twello voert het gehele straatwerk uit. Dat is prettig voor bewoners, ondernemers én voor NTP. Deze straatmakers kennen het gebied en de mensen goed. Dat is fijn samenwerken!

Veilig werken
Het werk vindt plaats midden in het winkelgebied van Twello. We hebben daarom alle werkvakken duidelijk afgezet met lage bouwhekken. Zo blijft er overzicht maar is het niet mogelijk zo maar in het werkvak te komen. Daarnaast hebben we de aan-en afvoer van materiaal zo geregeld dat dit gebeurd vanuit de zijde waar de hoeveelheid winkelend publiek het laagste is.. Op deze manier is er minder overlast van verkeer én levert dit een veiligere situatie op.

Stand van zaken

Het eerste gedeelte van de herinrichting van de Dorpsstraat en Schoolstraat wordt momenteel afgerond.
Vanaf 9 januari 2023 gaat NTP verder met het tweede gedeelte van de herinrichting van de Dorpsstraat en Schoolstraat in Twello.
Die werkzaamheden bestaan uit

  • Opnemen bestaande verharding
  • Aanpassen bestaande vuilwaterriolering en aanbrengen regenwaterinfiltratieriolering
  • Aanbrengen nieuwe inrichting met straatwerk, verlichting, bloembakken e.d.