Skip to content

Betere verkeers-doorstroming voor entree van Almelo

Afgerond project Henriëtte Roland Holstlaan
Opdrachtgever Gemeente Almelo
Locatie Henriëtte Roland Holstlaan
Start Werkzaamheden 01-05-2021
Oplevering Voorjaar 2022

Projectomschrijving

Het was al tijden een probleem om tijdens de spits via de A35 Almelo te bereiken. Het verkeer liep vast door de vele verkeerslichten op de kruisingen. De gemeente Almelo heeft daarom met NTP een bouwteamovereenkomst gesloten om samen een oplossing te vinden voor een betere doorstroming.

Verkeer richting Almelo loopt vast

Vanaf de A35 is de Henriëtte Roland Holstlaan dé entree van Almelo voor al het gemotoriseerd verkeer. Deze hoofdweg kende een groot aantal verkeerslichten en kruisingen die met name tijdens de spits voor veel oponthoud zorgden. Inherent hieraan is de belastende luchtvervuiling en geluidsoverlast.

In Bouwteam samenwerken aan de oplossing

Door oplossingsgericht te kijken naar het aangewezen traject, wegvak kruising Weezebeeksingel-Schoolstraat, heeft NTP in bouwteam met gemeente Almelo dit wegvak toekomst- en klimaatbestendig gemaakt. En dit natuurlijk op een zo maximaal duurzame manier.

NTP was verantwoordelijk voor het ontwerp en het verzorgen van de afstemming met de verschillende stakeholders. Ook de wensen, behoeften en beleving van de omgeving van aanwonenden en betrokkenen zijn in dit plan meegenomen.

Het LaRGaS principe

Verkeerslichten zijn verdwenen in het nieuwe plan. Daarvoor in de plaats komen ovondes volgens het principe: LAngzaam Rijden Gaat Sneller. (LaRGaS) Inhalen is nu niet meer mogelijk, het dwarsprofiel heeft gescheiden rijbanen met een brede ecologisch ingerichte middenberm.

Rekening houden met de omgeving en het klimaat

Het niet meer kunnen inhalen betekent een verbetering van de luchtkwaliteit en reduceert geluidsoverlast. En dit is met name voor de omwonenden en aangrenzende bedrijven een winsituatie.

Onderdeel van het plan is de invulling van de kans ‘Almelose Delta’, een innovatief systeem waarbij we de wadi’s via een ondergrondse verbindingsbuis koppelen aan kleine watervallen. (cascades) Hiermee stroomt het overtollige water op speelse wijze en vertraagd naar de Weezebeek af. Zo ontlasten we het nieuw aan te leggen hemelwaterriool volledig.

Door klimaatadaptieve maatregelen met betrekking tot de herinrichting van de openbare ruimteheeft dit wegvak na oplevering een volledig ander aanzien. Dit hebben we gerealiseerd door onder meer biodiversiteit in het groen, het plaatsen van ledverlichting en het gebruik van duurzame verhardingsproducten.

Neem voor meer informatie contact op met
Pim Mulder
Projectleider