Skip to content
Werkzaamheden Denekamperstraat in Oldenzaal

Denekamperstraat Oldenzaal

Afgerond project Denekamperstraat
Opdrachtgever Gemeente Oldenzaal
Locatie Denekamperstraat
Start Werkzaamheden April 2023
Oplevering Augustus 2023

Wat gaan we doen?

In de periode vanaf half april tot en met begin augustus 2023 voeren wij verschillende werkzaamheden uit in de Denekamperstraat. De Denekamperstraat is een belangrijke toegangsroute naar het centrum van Oldenzaal. Het asfalt is toe aan onderhoud en het riool is toe aan vervanging. Om in deze straat veiligheid en duurzaamheid direct mee te nemen, maken we werk met werk. We gaan direct aan de slag met de aanleg van fietsstroken en maatregelen om het regenwater af te voeren zodat de straat maar één keer afgesloten hoeft te worden

  • Vervanging van het riool: we vervangen het vuilwaterriool en leggen een nieuw schoonwaterriool/blauwe ader aan. Dit is een klimaatadaptieve maatregel waardoor bij extreme regenval, het schone regenwater beter kan worden opgevangen en afgevoerd.
  • Voetpaden.
  • Vervanging van het asfalt.
  • Aanleg van twee voetgangersoversteken. Gemeente Oldenzaal heeft gehoor gegeven aan de wens van de bewoners om twee voetgangersoversteken aan te leggen:
    één ter hoogte van de Richter Bossstraat en één bij de rotonde.

Voorafgaand aan bovengenoemde werkzaamheden vervangen de nutsbedrijven voor de woningen de water – en gasleidingen.

Gemeente Oldenzaal brengt aan de noordzijde in de straat (voor de oneven huisnummers) meer groen aan. Ook vervangt zij in de Denekamperstraat de oude verlichting door ledverlichting; dat worden dezelfde lichtmasten en armaturen die langs de Oliemolenstraat staan. Door de werkzaamheden van de gemeente en ons te combineren breken we de straat maar één keer open.

Afkoppelen van de regenpijp

Bij een duurzame straat hoort ook het afkoppelen van de regenpijp. De bewoners aan de Denekamperstraat krijgen het aanbod om hun regenpijp, aan de voorzijde- en direct aan de zijgevel van de woning, gratis te laten afkoppelen. Het regenwater stroomt dan van uw dak naar het schoonwaterriool. Als u en uw buren afkoppelen komt er minder regenwater in het riool waardoor de kans kleiner is dat deze overstroomt en er water op straat komt te staan. Bij de oneven huisnummers onderzoeken we nog of de huisaansluiting van het vuilwater vervangen gaat worden; verdere informatie volgt daar nog over.

Informatievoorziening

Omgevingsapp

NTP heeft de omgevingsapp Herinrichting Denekamperstraat ingericht voor de informatie over de werkzaamheden. In de app ziet u informatie over bijvoorbeeld de planning, nieuwsberichten, foto’s, etc. U kunt deze app gratis downloaden in de appstore van uw telefoon. Op de voorzijde van de nieuwsbrief staan de QR-codes voor het downloaden van de app. Als er nieuws is ontvangt u direct bericht via de app. Wel dient u, bij de algemene instellingen van uw telefoon, aangegeven te hebben dat het ontvangen van berichten is toegestaan. Ook kunt u via de omgevingsapp direct vragen en meldingen doorgeven bij de omgevingsmanager (Ankie Wessel) van NTP.

Nieuwsbrief

Deze nieuwsbrief is bij de bewoners aan de Denekamperstraat bezorgd en gepubliceerd in de omgevingsapp. Wilt u de nieuwsbrief graag per mail ontvangen, stuur dan een mail met uw naam en adres naar de omgevingsmanager.

Bellen of mailen

Gebruikt u de app niet: dan kunt u Ankie Wessel bellen of mailen, haar contactgegevens staan rechts bovenaan het voorblad van deze nieuwsbrief