Skip to content

Sanering ‘De Witte Dame’ Eindhoven

Lopend project Emmasingel 12
Opdrachtgever Signify Netherlands B.V.
Locatie Emmasingel 12
Start Werkzaamheden 7 maart 2022
Oplevering Eind 2022

De Witte Dame

Het karakteristieke gebouw de ‘Witte Dame’ is gebouwd in de jaren ’30 als productielocatie van Philips. Rondom De Witte Dame liggen meerdere gebouwen die onderdeel waren van Philips. Deze gebouwen werden gebruikt als kantoor of als productielocatie. Nu is ‘De Witte Dame’ in gebruik voor diverse commerciële en educatieve doeleinden, zoals een bibliotheek, Fontys Hogeschool, Design Academy en ANWB winkel. De Witte Dame bevindt zich in het centrum van Eindhoven vlakbij het centraal station en is gelegen aan de Emmasingel.

Onder het gebouw de Witte Dame bevindt zich een sterke VOCl-verontreiniging, welke zich vanuit daar heeft uitgestrekt; ten westen onder het Lichtplein, ten oosten onder de Emmasingel en in noordoostelijke richting (stroomafwaarts) tot aan het gebouw de Admirant. De verontreiniging is aanwezig in de grond en het grondwater tot een diepte van 20 m-mv. De saneringswerkzaamheden richten zich met name op de bronzone van de verontreiniging.

Project en samenloop

NTP heeft in een bouwteam samen met Signify Netherlands B.V. en Tauw B.V. de planvorming voor de uitvoering van de sanering uitgewerkt. Om zo min mogelijk overlast naar de omgeving te creëren worden de saneringswerkzaamheden gelijktijdig met reconstructie werkzaamheden van de gemeente Eindhoven op het kruispunt Emmasingel / Mathildelaan uitgevoerd.

Sanering

De saneringswerkzaamheden bestaan uit totaal 5 fasen. Vanaf 7 maart 2022 starten de aanlegwerkzaamheden, deze werkzaamheden zijn nodig voor de uitvoering van de sanering. Gelijktijdig worden de werkzaamheden van fase 1, 2 en 3b uitgevoerd. Deze werkzaamheden duren tot en met 3 juli 2022. Fase 3a, fase 4 en fase 5 worden aansluitend uitgevoerd en kunnen onafhankelijk van de wegafzetting op de Emmasingel plaatsvinden.

Saneringswerkzaamheden

Tijdens de aanleg van het saneringssysteem, het aanbrengen van onttrekking- en infiltratiebronnen, zijn directe injecties uitgevoerd. Hierbij is met een boorstelling tot 20 meter beneden het straatniveau injectievloeistof in de bodem ingebracht.

Na de aanleg van het saneringssysteem is hier niets meer van terug te zien behalve de stalen deksel van de putten. De bronnen worden met ondergronds leidingwerk verbonden. Het leidingwerk wordt tot en met het Lichtplein aan de achterzijde van de ‘Witte Dame’. In de bronnen die zijn aangebracht worden onderwaterpompen ingehangen welke het water pompen naar de installatie. In onze installatie worden voedingsstoffen toegevoegd aan het opgepompte water. Vervolgens wordt het water via infiltratiebronnen terug de bodem ingebracht. De toegevoegde stoffen zullen bijdragen aan de biologische afbraak van de verontreiniging in grond en grondwater. Deze werkzaamheden zijn reeds afgerond.

Nieuwsbrieven

Wij bewoners en gebruikers in de directe omgeving van het project op de hoogte van de uitvoering van de werkzaamheden door middel van (digitale) nieuwsbrieven. Wilt u meer informatie over het project kunt u contact opnemen met Bas van Andel, projectleider van NTP. Hij is te bereiken via b.vanandel@ntp.nl of telefonisch via 06-42658532.

Neem voor meer informatie contact op met
Bas van Andel
Projectleider