Skip to content

Saneren rondom gebied De Witte Dame in Eindhoven

Lopend project Emmasingel 12
Opdrachtgever Signify Netherlands B.V.
Locatie Emmasingel 12
Start Werkzaamheden 7 maart 2022
Oplevering Eind 2022

De Witte Dame

Het karakteristieke gebouw de Witte Dame is gebouwd in de jaren ’30 als productielocatie van Philips.
Rondom De Witte Dame liggen meerdere gebouwen die onderdeel waren van Philips. Deze gebouwen werden gebruikt als kantoor of als productielocatie. Nu is ‘De Witte Dame’ in gebruik voor diverse commerciële en educatieve doeleinden, zoals een bibliotheek, Fontys Hogeschool, Design Academy en ANWB winkel.

De Witte Dame bevindt zich in het centrum van Eindhoven vlakbij het centraal station en is gelegen aan de Emmasingel. Aan de westzijde van De Witte Dame is het Lichtplein gesitueerd waaronder een parkeergarage aanwezig is. Aan de oostzijde van de Emmasingel bevinden zich ‘de Bruine Heer’welke in gebruik is als kantoor, ‘de Admirant’ welke in gebruik is als woontoren en het Philips museum, zie afbeelding 1.

Onder het gebouw de Witte Dame bevindt zich een sterke VOCl-verontreiniging, welke zich vanuit daar heeft uitgestrekt; ten westen onder het Lichtplein, ten oosten onder de Emmasingel en in noordoostelijke richting (stroomafwaarts) tot aan het gebouw de Admirant. De verontreiniging is aanwezig in de grond en het grondwater tot een diepte van 20 m-mv. De saneringswerkzaamheden richten zich met name op de bronzone van de verontreiniging, zie afbeelding 2.

Project en samenloop

NTP heeft in een bouwteam samen met Signify Netherlands B.V. en Tauw B.V. de planvorming voor de uitvoering van de sanering uitgewerkt. Om zo min mogelijk overlast naar de omgeving te creëren worden de saneringswerkzaamheden gelijktijdig met reconstructie werkzaamheden van de Gemeente Eindhoven op het kruispunt Emmasingel / Mathildelaan uitgevoerd.

De Emmasingel is vanwege de reconstructie van het kruispunt afgesloten voor doorgaand verkeer waardoor ruimte ontstaat voor de uitvoering van de saneringswerkzaamheden. Gelijktijdig wordt de Emmasingel in opdracht van de Gemeente Eindhoven door Remmits opnieuw ingericht. Zie voor de werkzaamheden met betrekking tot de reconstructie van het kruispunt Mathildelaan/ Emmasingel en de vergroening van de Emmasingel onderstaande link.

www.eindhoven.nl/westelijkebinnenring

Sanering

De saneringswerkzaamheden bestaan uit totaal 5 fasen. Vanaf 7 maart 2022 starten de aanlegwerkzaamheden, deze werkzaamheden zijn nodig voor de uitvoering van de sanering. Gelijktijdig worden de werkzaamheden van fase 1, 2 en 3b uitgevoerd. Deze werkzaamheden duren tot en met 3 juli 2022. Fase 3a, fase 4 en fase 5 worden aansluitend uitgevoerd en kunnen onafhankelijk van de wegafzetting op de Emmasingel plaatsvinden.

De werkzaamheden starten op 7 maart 2022. Vanaf ‘s morgens 09:00 uur wordt de Emmasingel afgesloten voor alle verkeer uitgezonderd bestemmingsverkeer voor parkeergarages, bewoners, scholen en winkels. Voetgangers en fietsers worden door het werkvak geleid. Alle winkels, en de beide parkeergarages en kantoren blijven bereikbaar.

Er wordt gestart met het uitvoeren van directe injecties in de bodem t.p.v de Emmasingel. Dit wordt met twee sonische boorstellingen uitgevoerd die door hoogfrequent trillen een stalen buis de grond in brengen. Via deze buis worden injectievloeistoffen de grond in gebracht welke zullen bijdragen aan de afbraak van de verontreiniging. Deze werkzaamheden duren naar verwachting 13 weken (tot en met 3 juli).

Saneringswerkzaamheden

Gelijktijdig met de directe injecties starten we met het aanbrengen van onttrekking- en infiltratiebronnen. Deze worden ondergronds afgewerkt met een betonnen put van 1×1 m. Hier is na de aanleg niets meer van terug te zien behalve de stalen deksel van de put. De bronnen worden met ondergronds leidingwerk verbonden. Het leidingwerk wordt tot en met het Lichtplein aan de achterzijde van de Witte Dame aangebracht waar het aangesloten wordt op de installatie bestaande uit een drietal zeecontainers.  In de bronnen welke zijn aangebracht worden onderwaterpompen ingehangen welke het water pompen naar de installatie. In onze installatie worden voedingsstoffen toegevoegd aan het opgepompte water. Vervolgens wordt het water via infiltratiebronnen terug de bodem ingebracht. De toegevoegde stoffen zullen bijdragen aan de biologische afbraak van de verontreiniging in grond en grondwater. Deze werkzaamheden vinden in 3 fasen plaats (fase 3a, fase 4 en fase 5).

Planning en fasering

De fysieke werkzaamheden met betrekking tot de aanleg van het systeem en de directe injecties t.p.v. de Emmasingel duren van 7 maart 2022 tot en met 3 juli 2022. Aansluitend wordt met onze installatie het rondpompen van het grondwater uitgevoerd. De verwachting is dat dit tot november/december 2022 zal duren.
De injecties aan de zijde van het Lichtplein vinden plaats nadat het rondpompen in fase 3a gereed is. Naar verwachting is dit aan het eind van 2022. Wanneer het rondpompen in fase 4 en 5 ook gereed is wordt de installatie van het Lichtplein verwijderd en worden de resterende injecties uitgevoerd (vermoedelijk eind 2022).

Omgevingsapp en nieuwsbrieven

Voor de werkzaamheden is een omgevingsapp beschikbaar waar u actuele informatie over de sanering kunt vinden. De app heeft de naam: ‘Bodemsanering De Witte Dame’. De app kunt u downloaden via de Playstore of App-store. In de app worden nieuwsberichten geplaatst over de uitvoering en planning van het werk. Daarnaast houden wij bewoners en gebruikers in de directe omgeving van het project op de hoogte van de uitvoering van de werkzaamheden door middel van (digitale) nieuwsbrieven.

Actuele status project

Vanaf week 15 is de verkeersafzetting van de Oostzijde van de Emmasingel verhuisd naar de Westelijke zijde van de Emmasingel. We gaan nu de werkzaamheden aan deze zijde van de Emmasingel uitvoeren. De onttrekkings- en infiltratiebronnen worden eerst aangebracht. De verwachting is dat deze werkzaamheden in week 17 gereed zijn. Aansluitend worden de kabels en leidingen aangebracht. Gelijktijdig worden injecties in de straat, fietspad, voetpad alsook onder het gebouw van de Witte Dame uitgevoerd. Deze werkzaamheden duren naar verwachting tot halverwege juni.

Ook bij dit deel van het werk worden de werkzaamheden gezamenlijk met Remmits uitgevoerd. Zij gaan het plateau verder afmaken en de rondom gelegen verharding hierop aanpassen.

Aan de achterzijde van de Witte Dame op ‘Het Lichtplein’ hebben we onze bronnen tussentijds aangebracht. Nu hebben we ons werkterrein daar verwijderd en opgeruimd om plaats te maken voor een evenement op Koningsdag. In de week na Koningsdag (week 18) komen we weer terug en gaan we op ‘Het Lichtplein’ verder met de werkzaamheden voor het aansluiten van de geplaatste bronnen, maken van een opstelplaats voor onze installatie en het aanleggen van kabels en leidingen in de grond.

Contactinformatie

Voor eventuele vragen met betrekking tot de uitvoering van het werk kunt u contact opnemen met Alexandra Braas, omgevingsmanager van NTP. Zij is te bereiken via alexandra@itc-groep.nl of telefonisch via 085-8220414.

Wilt u meer informatie over het project kunt u contact opnemen met Bas van Andel, projectleider van NTP. Hij is te bereiken via b.vanandel@ntp.nl of telefonisch via 06-42658532.

Neem voor meer informatie contact op met
Bas van Andel
Projectleider