Skip to content

Harderwijkerweg Dieren

Afgerond project Harderwijkerweg
Opdrachtgever Gemeente Rheden
Locatie Harderwijkerweg
Start Werkzaamheden augustus 2022
Oplevering voorjaar 2023

Vanaf 23 augustus 2022 is NTP gestart met de onderhoudswerkzaamheden aan de Harderwijkerweg. Het gaat hierbij om asfaltverharding, riolering, inclusief huisaansluitingen en trottoirs.

Werkzaamheden
Alle stenen, tegels en trottoirbanden gaan we vernieuwen. Alle stenen, tegels en trottoirbanden vernieuwen we. We verstevigen een gedeelte van het riool van binnenuit en we vervangen de slechte aansluitleidingen. Verder nemen we maatregelen om de weg aan te passen aan het huidige verkeer. Op een aantal plekken leggen we een plateau aan en passen we kruisingen aan. Daarnaast verbreden we de fietsstroken verbreden en op verschillende plekken komt meer groen.

Informatie via bouwapp
Speciaal voor dit project hebben wij de ‘Onderhoud Harderwijkerweg’ Bouwapp ontwikkeld voor uw mobiele telefoon of tablet. Hier leest u alles over de voortgang, nieuwtjes, planning, omleidingen en eventuele hinder. Download de app via de App Store of Google Play.

Planning
De eerste fase van de werkzaamheden is gestart op 23 augustus 2022 tussen de Prinses Beatrixlaan tot halverwege de Burgemeester Bloemerstraat. Van daaruit werken we in 7 bouwfasen richting het kruispunt met de Imboslaan. Het werk duurt tot februari 2023 en wordt gefaseerd uitgevoerd. Hiermee voorkomen we dat de hele Harderwijkerweg onbereikbaar is. Voorafgaand aan de start van de werkzaamheden (per fase) informeert NTP de direct omwonenden per brief over het werk, de planning en eventuele hinder. De overzichtskaart van de werkzaamheden is te zien in de app onder ‘Planning’.

Hinder en overlast
Vanaf dinsdag 23 augustus geldt op de Harderwijkerweg een aangepaste verkeerssituatie. Dieren en Laag-Soeren zijn bereikbaar via de hoofdomleidingsroute N348-N786 Burgemeester de Bruinstraat-Badhuislaan. In verband met werkzaamheden aan de Badhuislaan gaat deze omleidingsroute tot en met september via de Imboslaan, daarna over de Badhuislaan. De omleidingskaart voor de eerste fase is te zien in de app onder ‘omleiding’.

Vragen
Voor vragen kunt u contact opnemen met Wilco Zeilmaker, via: 06-20 82 06 45 of via w.zeilmaker@civitron.nl. Ook kunt u contact opnemen via de ‘Onderhoud Harderwijkerweg’ Bouwapp.