Skip to content

Herinrichten straten Groessen

Afgerond project Achtergaardsestraat
Opdrachtgever Gemeente Duiven
Locatie Achtergaardsestraat
Start Werkzaamheden 2 nov 2020
Oplevering Najaar 2021

Projectomschrijving

Begin november is NTP in opdracht van de gemeente Duiven gestart met de herinrichting van enkele straten in Groessen.

Toekomstbestendig

Binnen het project worden de openbare wegen opnieuw ingericht en toekomstbestendig gemaakt. Dit houdt in dat er naast een nieuwe klinkerverharding ook een nieuw, klimaat adaptief rioolsysteem wordt toegepast. Het oude gemengde riool wordt vervangen door een gescheiden systeem, waarbij het hemelwater gescheiden is van het douche en toiletwater. Hiermee wordt de afvoer van gemengd water naar de Rioolwaterzuivering sterk gereduceerd.

Een duurzame toepassing

Het hemelwater wordt opgevangen in Rockflow infiltratiesysteem onder de rijbaan. Rockflow is gemaakt van steenwol en heeft een opname capaciteit van maar liefst 95% van haar eigen volume. Rockflow zorgt voor een vertraagde afgifte aan de bodem.

Dit houdt in dat water langer wordt vastgehouden in het gebied en daarmee en bijdrage levert aan het tegengaan van verdroging in de steeds hetere zomers. Het Rockflow is 100% recyclebaar en daarmee na einde levensduur weer opnieuw in te zetten in een nieuw infiltratiesysteem.

Naast het openbare terrein is worden ook de hemelwaterafvoeren op particulier terrein afgekoppeld.

Neem voor meer informatie contact op met
Fred van Hooff
Directeur vestiging Zevenaar