Skip to content

Herinrichting Brunneper Bongerd in Kampen

Afgerond project brunneper bongerd kampen
Opdrachtgever Gemeente Kampen
Locatie brunneper bongerd kampen
Start Werkzaamheden december 2021
Oplevering Eind april 2022

Projectomschrijving

Na jaren van onderzoek en praten wordt het braakliggende terrein naast de oude vissershaven, de Brunneper Bongerd in Kampen gesaneerd en omgetoverd in een mooi groen wijkpark.

Rijke geschiedenis

De wijk Brunneppe is van oudsher een vissersdorpje, grenzend aan de toenmalige Zuiderzee, waar voornamelijk boeren en vissers leefden. De meeste bebouwing dateert uit de 19e begin 20e eeuw. Er staan tal van monumenten die verwijzen naar de rijke geschiedenis van het oorspronkelijke dorpje. Zoals bijvoorbeeld de Visrokerij, het Schokkerhuisje en de Paardenstal.
Het herinrichtingsplan voor de Brunneper Bongerd sluit naadloos aan bij die rijke historie. Het plan voorziet onder meer in het herstel van de oude Bongerd (oftewel boomgaard), die straks verwijst naar de agrarische geschiedenis van de plek.

Sanering

De saneringswerkzaamheden zijn in december 2021 gestart. Hiervoor zijn een aantal struiken en bomen gerooid. Dit is in overleg gegaan met de bomenstichting.
Waarom wordt er op verschillend plekken grond af gegraven? De saneringspots zijn verwijderd tijdens de sanering, deze zijn aangevuld met schone grond. Hierboven op is een leeflaag aangebracht van 0.50m. Door o.a. uitgelopen werkzaamheden tijdens de sanering en de keuringen van de tijdelijke depots, is het werk uitgelopen.

Herinrichting

Na het saneren, start de herinrichting van het gebied. De herinrichting is in nauwe samenwerking met verschillende stichtingen tot stand gekomen waaronder Behoud Brunneper Bongerd, Behoud Erfgoed Brunnepe, de bijenvereniging, wijkvereniging Brunnepe-Hanzewijk en De Groene Brunneper. In het ontwerp zijn (betonnen)voetpaden, achterpaden, bomen, hagen en watergangen opgenomen. Er wordt een mooie invulling gegeven aan een sociaal en maatschappelijk karakter voor deze wijk en voor de gemeente Kampen in het geheel.

Tegelijkertijd met de herinrichting worden er in de Bongerd twee achterpaden aangelegd. Voor het karrespoor achter de woningen waar de bewoners straks hun auto kwijt kunnen, zijn bijzondere stenen gebruikt namelijk Hydro lineo XL 0, Hydro lineo XL 25 en Hydro lineo XL 50

Naar verwachting worden de werkzaamheden eind april afgerond.

Neem voor meer informatie contact op met
Jan Veneman
Projectleider