Skip to content

IJsselkade fase 2 en 3

Lopend project IJsselkade
Opdrachtgever Gemeente Zutphen
Locatie IJsselkade
Start Werkzaamheden 20-09-2021
Oplevering Zomer 2023

Projectomschrijving

Wat gaan we doen

Een groot deel van de IJsselkade heeft in 2017-2018 een nieuwe, groene inrichting gekregen. In fase 2 is het deel van de kade vanaf het waterwerk tot aan de Oude IJsselbrug aangepakt. Er zijn o.a. trappen aangelegd waarop u heerlijk kunt zitten aan de IJssel. En graspodia met dezelfde zitranden en uitstraling als in fase 1.
In maart 2023 zijn we gestart met de voorbereiding van de derde en laatste fase. De voormalige Havenstraat krijgt daarin een nieuwe inrichting die past bij de rest van de IJsselkade. Ook hier komen graspodia en zitbanken.
De parkeerplaatsen bij het IJsselpaviljoen krijgt nieuwe bestrating. Door dit gefaseerd te doen blijft het mogelijk te parkeren bij het IJsselpaviljoen.

Wanneer gaan we aan het werk

De uitvoerende werkzaamheden starten op 11 april.

Eerst voeren we werkzaamheden uit aan de damwand langs de IJssel. Dit gedeelte is inmiddels al afgesloten met bouwhekken. Ook starten we met de werkzaamheden voor de  parkeerplaats van het IJsselpaviljoen. Deze hebben we in drie delen opgeknipt, zodat de parkeerplaats zo goed mogelijk bereikbaar blijft.

De werkzaamheden lopen door tot eind juli 2023 (bouwvak) en geven naar verwachting weinig tot geen overlast.

Behoefte aan meer informatie?

Heeft u nog vragen over de werkzaamheden? Neem dan contact op met onze projectleider of uitvoerder. Ook worden met enige regelmaat bewonersbrieven verspreid met daarin de laatste informatie.

Update vorderingen project

Voordat we met het gehele project konden beginnen heeft een team archeologen het gebied onder de loep genomen. Dat leverde mooie vondsten op.
Langs de rivier op zo’n twee meter diepte is de oude kademuur uit 1869-1870 gevonden. Ook een oude trappartij uit die periode bleek nog grotendeels in de grond bewaard. In het midden van de trappartij werd ook nog een bijzondere ontdekking gedaan: een ingemetselde natuurstenen peilschaal waarop de waterstanden van de IJssel konden worden afgelezen t.o.v. het Amsterdams Peil.
Bij de graafwerkzaamheden zijn veel vondsten gedaan uit de 15e tot en met 19e eeuw, waaronder pijpenkopjes, munten, boekbeslag en een verzilverd bronzen beeldje van rond 1850.

Video werkzaamheden IJsselkade

https://youtu.be/ewVJyY6WUz4

Credits: Gebo Fotografie – Gerrit Bouma

Zie ook de projectsite van de gemeente Zutphen: https://zutphen.nl/projecten/rivier-in-de-stad/ijsselkade

Neem voor meer informatie contact op met
André Sprukkelhorst
Projectleider