Skip to content

Lake Source Cooling ZGT Twente

Lopend project Leemslagen
Opdrachtgever ZGT Almelo
Locatie Leemslagen
Start Werkzaamheden 01-06-2020

Projectomschrijving

Leemslagenplas koelt het ZGT

De Leemslagenplas in Almelo speelt vanaf 2020 een belangrijke rol in de koeling van het ZGT Almelo. Medio 2020 wordt er koud water uit de Leemslagenplas onttrokken via een twee kilometer lange aan- en afvoerleiding die geplaatst wordt door NTP.

De werking van Lake Source Cooling

Het oppervlaktewater beschikt vanaf bepaalde dieptes over een zeer koude onderlaag. Uit deze koude onderlaag wordt water onttrokken door middel van een groot aanzuigfilter. Vervolgens wordt het koude water via leidingen getransporteerd naar een warmtewisselaar. De warmtewisselaar zorgt ervoor dat het koude water het warmere water van het andere gesloten systeem koelt, zodat deze gebruikt kan worden voor het koelen van machines en/of ruimtes.

Het onttrokken oppervlaktewater stroomt hierna verwarmd terug naar de Leemslagenplas. De koude is van nature in de plas aanwezig. Het wordt in de winter automatisch gekoeld door weersomstandigheden en in de zomer blijft de kou onderin de plas bewaard als gevolg van de temperatuurgelaagdheid.

Samenwerking van verschillende partijen

Gemeente Almelo nam het initiatief voor dit vernieuwende project. Samen met provincie Overijssel is er onderzoek gedaan naar de haalbaarheid om koude te winnen uit de Leemslagenplas, een diepe plas die ontstaan is door zandafgraving.

Nadat de gemeente Almelo een Europese aanbesteding had uitgeschreven voor de concessie voor het recht tot realisatie en exploitatie van de koudewinning, is deze uitgeven aan NTP. Voor de realisatiefase is Energiefonds Overijssel een belangrijke partij, het financiert mede de aanleg van de leiding.

Duurzaamheid en CO2 besparing

Na realisatie kan ZGT zijn eigen koude opwekken voor koeling en energie, op een milieuvriendelijke en duurzame manier. Hiermee kan het ziekenhuis tot 37.000 gj per jaar aan duurzame koeling realiseren, waardoor het haar energiegebruik en daarmee ook haar energiekosten kan verlagen. Berekend is dat er een energiebesparing van 90% plaatsvindt. Daarnaast anticipeert ZGT met dit project op de strengere wet- en regelgeving rondom de CO2-uitstoot.

Neem voor meer informatie contact op met
Sander Reuvers
Projectleider