Skip to content
Natuursteen aangebracht aan het marktplein Steenderen

Marktplein Steenderen

Lopend project Burgemeester Smitstraat
Opdrachtgever Gemeente Bronckhorst
Locatie Burgemeester Smitstraat
Start Werkzaamheden Oktober 2023
Oplevering April 2024

Het Marktplein in Steenderen ondergaat een transformatie om een levendige en duurzame ontmoetingsplek voor de stad te maken. Het plein wordt een klimaatbestendige plek in de stad. De herinrichting is niet alleen visueel aantrekkelijk, maar het draagt ook bij aan de verbinding van de inwoners. Dit project voeren we in een bouwteam uit waarbij we samen met de gemeente in een vroegtijdig stadium samenwerken aan de technische uitwerking en uitvoering van het plan.

Het plan dat nu we uitvoeren, is in een intensief proces met een werkgroep uit het dorp en inwoners gemaakt. Het is daarmee een breed gedragen plan geworden onder de inwoners en ondernemers.

In april 2024 staat de oplevering gepland.

Aanleg van de verharding

Een van de meest opvallende kenmerken van de herinrichting is de aanleg van nieuwe bestrating. Over het marktplein in Steenderen laten we de IJssel kronkelen, uitgevoerd in natuursteen dat een andere kleur heeft dan de reguliere klinkers. De stenen die er nu liggen, worden uit het oogpunt van duurzaamheid zoveel mogelijk hergebruikt. Ze krijgen een nieuwe plek in de wandelpaden rondom de kerk.
Kerk voor
Kerk na

Een duurzaam marktplein in Steenderen

Duurzaamheid staat hoog op de agenda van ons. Door regenwater op verantwoorde wijze af te koppelen en te beheren, dragen we bij aan het verminderen van de belasting van het rioolstelsel. Binnen dit project wordt het hemelwater zoveel mogelijk op de plek gehouden. Dit doen we door het water te bergen in de omliggende groenvakken. Waar dit niet mogelijk is doen we dit door de aanleg van een infiltratieriool. We implementeren duurzame maatregelen, zoals het IT-riool, om het regenwaterbeheer te verbeteren. Bovendien zijn we actief betrokken bij educatieve initiatieven om de inwoners. We creëren bewustwording op het gebied van duurzaamheid en betrekken hen bij initiatieven die ze zelf kunnen toepassen.

Marktplein

Het Marktplein wordt een fijne verblijfplein voor de gemeenschap, waar bewoners samenkomen en evenementen plaatsvinden. Om de ontmoetingsfunctie van het plein te versterken, plaatsen we ook nieuwe bankjes. Zo is er ook rekening gehouden met de jaarlijkse kermis. Dit feest kan ook binnen het nieuwe ontwerp plaats blijven vinden op het nieuw ingerichte plein.
Marktplein voor
Marktplein Na

Groen, spelen en ontmoeten

Het Marktplein krijgt meer groen en beplanting. Dit vergroot niet alleen de visuele aantrekkingskracht. Ook draagt het bij aan een gezondere leefomgeving en draagt bij aan de biodiversiteit op het plein. Voor gezinnen met kinderen bevat het nieuwe Marktplein een speelplek, waar kinderen fijn kunnen spelen in een veilige omgeving.

Vitale kernen

In 2019 presenteerde de werkgroep vitale kernen Steenderen een dorpsplan. De ambities en doelen uit het plan zijn in de jaren daarna vertaald naar ontwerpen voor aanpassingen in het centrum van Steenderen. Allerlei betrokkenen in het gebied (o.a. bewoners, kerk, bedrijven, horeca, de markt en de kermisvereniging) kwamen naar de inloopbijeenkomsten en zo is een breed gedragen plan ontstaan, dat zorgt voor een aantrekkelijke verblijfsruimte met meer groen om te spelen, ontmoeten en recreëren in het centrum.

Burg. Smitsstraat

Burg.Smitsstraat-Voor
Burg.Smitsstraat-Na
Neem voor meer informatie contact op met
René Marsman
Projectleider