Skip to content

Nieuwe wijk ‘Op Stoom’ in Goor straks goed toegankelijk door nieuwe weg

Afgerond project D.J. Bunschotenstraat 2
Opdrachtgever Gemeente Hof van Twente
Locatie D.J. Bunschotenstraat 2
Start Werkzaamheden 05-04-2021
Oplevering Eind november 2021

Projectomschrijving

Waar vroeger de Twentsche Stoomblekerij stond komt een nieuwbouw wijk waar ‘wonen, werken en genieten’ centraal staan. NTP kent al een lange historie met het 17,5 ha. groot terrein. Saneringen zijn op meerdere plekken uitgevoerd en het buitenzwembad is door ons verwijderd.

Werken tussen historische gebouwen

Historische gebouwen van de blekerij zijn nog aanwezig. In het plan worden de gebouwen waar mogelijk geïntegreerd. We werken daarom om deze monumenten heen en behouden zo het karakter van het terrein.

In bouwteam werken aan de beste oplossing

De gemeente Hof van Twente heeft voor dit project een bouwteamovereenkomst afgesloten met NTP.

Start werkzaamheden

In april 2021 is gestart met de aanleg van de nieuwe ontsluitingsweg door de nieuwe kruising met de Wheeweg en Molenstraat. Onze werkzaamheden spelen zich vooral af op het terrein. Daarom is de overlast tot een minimum beperkt. De aansluiting op de Laarstraat en van Bunschotenstraat vindt plaats in week 29 en 30. In die periode zijn de scholen gesloten. Zo merken de mogelijke passanten het minst van de tijdelijke omleiding voor de ov-bussen.
Na de bouwvak wordt de aansluiting definitief. Dan passen we de zuidkant van de Molenstraat zodanig aan dat het tweerichtingsverkeer wordt.

Informatie

Veel informatie is te vinden op de website www.gooropstoom.nl

Neem voor meer informatie contact op met
Jurriaan Mollink
Projectleider