Skip to content

Sanering Den Bult Eindhoven

Lopend project Sint Severusstraat
Opdrachtgever Gemeente Eindhoven
Locatie Sint Severusstraat
Start Werkzaamheden 26-04-2021
Oplevering 2031

In Eindhoven is in het verleden door voormalige bedrijfsactiviteiten een bodemverontreiniging ontstaan. Jaarlijks neemt het volume van de verontreiniging toe en daarom is het noodzakelijk om dit aan te pakken om verdere verspreiding te voorkomen.

Sanering in 4 straten in Eindhoven

Ter plaatse van de Strijpsestraat, Den Bult, St. Severusstraat en Schouwbroekweg zijn duidelijk de contouren van de verontreiniging in beeld gebracht. De bodem is verontreinigd met VOCl’s (vluchtige organische chloorverbindingen).

Saneren om verdere verspreiding te voorkomen

De sanering in opdracht van de gemeente Eindhoven richt zich op de ‘bron’ en de ‘pluim’ van de verontreiniging. Als doel is door de opdrachtgever gesteld om de verspreiding van de verontreiniging tegen te gaan, dit gebeurt met name bij de ‘pluim’. Daarnaast voeren wij ter plaatse van de ‘bron’ ook een extra maatregel uit, waarmee we zoveel mogelijk de verontreiniging verwijderen.

De aanwezige verontreiniging levert nu geen gevaar op voor de volksgezondheid

Ondanks dat het een groot gebied betreft, is er geen gezondheidsrisico voor de omwonenden. De verontreiniging zit namelijk diep in de grond, op ongeveer 9 meter beneden straatniveau.

Biologisch saneren met injectiefilters

Er komen in totaal 243 injectiefilters, verspreidt over het gehele verontreinigde gebied. Deze injectiefilters worden ingezet om de verontreiniging op biologische wijze te saneren. Dit wordt gedaan door het injecteren van bacteriën en extra voedingsstoffen op de aangebrachte filters, mogelijk in meerdere injectieronden. Zo kunnen de toegevoegde bacteriën hun werk doen en wordt de aanwezige verontreiniging afgebroken tot natuureigen stoffen.

De bacteriën doen 10 jaar hun werk

Het project heeft een totale duur van 10 jaar. In deze 10 jaar worden regelmatig monsternames uitgevoerd om de afbraak van de verontreiniging te controleren. Waar nodig wordt extra geïnjecteerd op de aanwezige injectiefilters om de afbraak van de verontreiniging voorspoedig te laten verlopen.

Actuele status

De aanlegfase en de injectiewerkzaamheden zijn afgerond. Nu is het de beurt aan de bodem om zijn werk te doen. De ingebrachte bacteriën zullen de aanwezige verontreiniging wegnemen. Om dit proces te beheersen wordt regelmatig een controle uitgevoerd door het nemen van watermonsters uit bestaande peilbuizen. Deze werkzaamheden duren niet langer dan 1 dag en u zult hier weinig of geen hinder van ondervinden. De verontreiniging in de bodem is weerbarstiger dan we vooraf konden inschatten. Met verschillende methodes proberen we het saneringsproces verder te optimaliseren. Alle bewoners krijgen bij uitvoering van nieuwe werkzaamheden een nieuwsbrief in de bus met informatie en uitleg over de werkzaamheden.

Neem voor meer informatie contact op met
Bas van Andel
Projectleider