Skip to content
Bouwbord van het project van het aanbrengen van de persleiding tussen Balkbrug en Dedemsvaart

Nieuwe persleiding Balkbrug en Dedemsvaart

Afgerond project Balkbrug
Opdrachtgever Waterschap Drents Overijsselse Delta
Locatie Balkbrug
Start Werkzaamheden April 2023
Oplevering Maart 2024

In opdracht van Waterschap Drents Overijsselse Delta leggen wij een nieuwe persleiding van 10 kilometer aan tussen het gemaal in Balkbrug en de rioolwaterzuivering in Dedemsvaart. Een persleiding is een buis waarin afvalwater onder grote druk naar de rioolwaterzuivering stroomt. De huidige persleiding die langs de weg Balkbrug – Dedemsvaart loopt, is aan vervanging toe en komt niet meer rechtstreeks uit in de RWZI, omdat deze enige jaren geleden is verplaatst naar een andere plek in Dedemsvaart.  Er is gekozen voor een tracé dat dwars door weilanden en akkers loopt. In een groot deel van dit tracé zijn ook andere leidingen aanwezig, zoals hoogspanningskabels en hogedruk gasleidingen. Door deze te volgen, wordt voorkomen dat er op verschillende plekken diverse leiding door particulier terrein komen te liggen.

Het aanbrengen van de persleiding

Het aanbrengen van deze persleiding is een complexe klus. In het tracé van 10 km lang moeten  verschillende obstakels worden gekruist, zoals watergangen, kabels en leidingen en wegen. Ter plaatse van deze obstakels worden stalen persingen of gestuurde boringen met PE toegepast.
Omdat er gewerkt wordt in de bodem van verschillende particulieren en bedrijven, vraagt dit om een gedegen werkplan en duidelijke afspraken.

De nieuwe leiding bestaat voor het overgrote deel uit PVC met een diameter van 315 mm. Voor deze leiding wordt de zogenaamde BIAX-buis van Wavin toegepast. Deze buis is slagvast en daardoor uitermate goed bestand tegen inwendige en uitwendige belasting. Naast de Biax buis worden de gestuurde boringen uitgevoerd in PE en worden er diversen verbindingen gemaakt met gietijzeren hulpstukken.

Persleiding aansluiten op het gemaal

Zodra de nieuwe leiding is aangelegd, wordt deze aangesloten op het gemaal in Balkbrug en de RWZI in Dedemsvaart. In de RWZI gaat de leiding over van PVC in gietijzer en door het gebouw heen ingevoerd op de ontvangstkelder van de zuivering.
Zodra de nieuwe leiding in gebruik is, wordt de oude leiding uit de bodem verwijderd.

Vragen over dit project?

Neem dan contact op met projectleider Gerrit Spaan (g.spaan@ntp.nl).