Skip to content

Pilot in rheine met succes afgerond – NTP mag verder met volledige sanering

Afgerond project Elter Straße 129
Opdrachtgever AAV-Verband
Locatie Elter Straße 129
Start Werkzaamheden 01-10-2020
Oplevering juni 2021

Projectomschrijving

Pilot in opdracht van AAV-Verband

In oktober 2020 is op de locatie van een chemische wasserij in Rheine de pilotfase afgerond die we hebben uitgevoerd in opdracht van het AAV-Verband für Flächenrecycling und Altlasten Sanierung in Hattingen (Duitsland).

Anaërobe biologie

Met een grondwatercirculatiesysteem werd een gedeelte van de VOCl-verontreiniging behandeld met gebruik van gestimuleerde anaerobe biologie. Middels online redoxmetingen, qPCR-analyses om de DHC bacteriepopulatie te kwantificeren, en chemische grondwateranalyses is de volledige dechlorinatie tot etheen aangetoond.
projectfilm

Binnen 4 maanden werkzaamheden afgerond

Na een presentatie van de resultaten aan de werkgroep, hebben NTP en het begeleidend bureau GEOlogik de werkwijze verder uitgewerkt tot een ontwerp waarbij de volledige verontreiniging, die zich hoofdzakelijk onder de gebouwen bevindt, volledig biologisch zal worden afgebroken. Hiervoor is door Waterslag een compleet nieuwe BEAT© installatie gebouwd, met hierin een bovengrondse anaërobe bioreactor waarin op locatie de benodigde DHC-bacteriën worden gekweekt bestemd voor de versnelling van de ondergrondse biologische afbraak.
Na aanleg van het systeem is de installatie aan de projectgroep gepresenteerd en opgestart. Volgens planning zal de gehele locatie binnen 4 maanden zijn voorzien van bacteriën en onze speciale koolstofbron.

Neem voor meer informatie contact op met
Gerard Borggreve
Commercieel directeur In-situ