Skip to content

Reconstructie Keizerstraat Deventer

Afgerond project Keizerstraat
Opdrachtgever Gemeente Deventer
Locatie Keizerstraat
Start Werkzaamheden 08-06-2020
Oplevering Eind 2020

Projectomschrijving

De Keizerstraat is de kortste route van het station van Deventer naar het centrum. In week 24 zijn we gestart met de reconstructiewerkzaamheden die tot het eind van dit jaar zullen duren.

Gescheiden rioolstelsel

In die periode zal de bestaande bestrating en riolering verwijderd worden. Daarvoor in de plaats komt een zogenaamde gescheiden rioolstelsel. Dit riool heeft een infiltratiesysteem wat betekent dat het hemelwater via de kolken doorgevoerd wordt naar een infiltratiebuis. Deze buis heeft een geperforeerde behuizing wat er voor zorgt dat het water weer teruggevoerd wordt in de ondergrond zodat het niet het gemengde riool extra belast.

Meer groen

In de oude situatie heeft de Keizerstraat hoofdzakelijk alleen bestrating. In de nieuwe vormgeving heeft de straat een groenere uitstraling door de aanplant van bomen. Deze bomen worden geplant met een beluchtingssysteem voor de wortels en we passen ter plaatse groeiplaatsverbetering toe.

Ook komt er in de nieuwe straatbakstenen bestrating in het midden van de kruising een grote groenbak met extra beplanting.

Neem voor meer informatie contact op met
André Sprukkelhorst
Projectleider