Skip to content
Werkvak in Assen - rioleringswerkzaamheden

Riolering Assen

Afgerond project Stoepveldsingel 37
Opdrachtgever Gemeente Assen
Locatie Stoepveldsingel 37
Start Werkzaamheden Oktober 2023
Oplevering December 2023

In opdracht van de gemeente Assen voeren wij rioleringswerkzaamheden uit.

Het doel van dit project is de reparatie van de bestaande riolering in de wijk. Uit inspectie is gebleken dat op meerdere plaatsen het huidige rioolstelsel niet meer voldoet aan de gewenste hoogteligging. Het is voor een goede doorstroming noodzakelijk om delen van het riool te vernieuwen en op de juiste hoogte te leggen.

ORBIS heeft in samenwerking met de gemeente een ontwerp gemaakt. Samen hebben ze ook een plan van aanpak opgesteld in bouwteamverband voor deze rioleringswerkzaamheden in Assen. Het werk is in week 40 gestart, en we streven ernaar om dit project in december 2023 af te ronden. Aangezien het riool op sommige plaatsen vrij diep ligt en om de bestaande bomen te beschermen, werken we in een sleufkist.

De werkzaamheden voeren we in diverse fasen uit om de overlast zoveel mogelijk te beperken. Zoals hieronder op de faseringskaart te zien is.

Heeft u vragen over het project of over de werkzaamheden? Neem dan contact op met projectleider Erik Last.