Skip to content

Rioolvervanging Warnsveld

Afgerond project Warnsveld
Opdrachtgever Gemeente Zutphen
Locatie Warnsveld
Start Werkzaamheden 09-11-2020
Oplevering Eind 2021

Projectomschrijving

Nieuw infiltratieriool

De riolering in een deel van de oude kern van Warnsveld wordt vervangen. Het bestaande gemengde rioolstelsel wordt vervangen door een gescheiden rioolstelsel. Het schone water wordt in een zogeheten infiltratieriool gebracht waardoor het kan wegzakken in de ondergrond en gaat zo de verdroging van de ondergrond tegen. Door het schone water in een aparte rioolbuis te brengen wordt ook voorkomen dat schoon water moet worden gereinigd.

Wadi voor overtollig regenwater

Binnen het project valt ook het afkoppelen van hemelwater dat op de daken van de aangrenzende woningen valt. Door de voorste regenpijp van de woningen af te koppelen loopt het regenwater bovengronds weg. Er zal een wadi worden aangelegd waarin het (overtollige) regenwater wordt opgevangen en weer in de ondergrond zakt.

Hergebruik materialen

Alle verhardingen worden opgebroken en opnieuw aangebracht. Al het gebakken materiaal wordt hergebruikt. Daar waar de wegverharding nu nog asfalt is zal deze worden vervangen door straatwerk. Daarnaast worden betonbanden en kolken worden nieuw aangebracht.

Gefaseerde uitvoering

Dit gehele project wordt in fases uitgevoerd om aanwonenden en het verkeer zo min mogelijk te hinderen.

Meer informatie kunt u vinden op de speciaal voor dit project gemaakte app: rioolvervanging ‘Warnsveld’ (te downloaden via Appstore of Playstore).

Neem voor meer informatie contact op met
André Sprukkelhorst
Projectleider