Skip to content
Wethouder ten Brinke zet de eerste schop in de grond

De Roerganger Enter

Afgerond project Christelijke Basisschool (CBS) De Roerganger
Opdrachtgever Gemeente Wierden
Locatie Christelijke Basisschool (CBS) De Roerganger
Start Werkzaamheden Juni 2023
Oplevering Juli 2023

In opdracht van de gemeente Wierden zijn wij bezig met de herinrichting van de omgeving bij school de Roerganger. Gelijktijdig wordt het schoolplein verduurzaamd door de school zelf.

Ontwerp

Begin 2022 is de samenwerking met school de Roerganger en gemeente Wierden gestart. Samen met de school en de gemeente is er een eerste ontwerp tot stand gekomen. Deze schets voor de omgeving rondom de school heeft NTP verder uitgewerkt tot een uitvoeringsontwerp. In dit ontwerp wordt ingespeeld op het klimaat van de toekomst en een prettige leefomgeving die aangepast is aan deze tijd. Duurzaamheid en waterberging staat centraal in de nieuwe omgeving. Op het schoolplein is er aandacht voor natuurlijk spelen en minder betonverharding.

Vervolg werkzaamheden

Op basis van het definitieve ontwerp is in samenwerking met de school de Roerganger de voorbereiding van het werk in gang gezet om vervolgens de uitvoering te kunnen starten. Naar verwachting is de uitvoering van de buitenomgeving school voor de zomervakantie gereed. Streven is om de uitvoering gelijk te laten lopen met het vergroenen van het schoolplein de Roerganger, zodat de kinderen en de buurtbewoners na de zomervakantie kunnen genieten van de omgeving en hun nieuwe schoolplein.

Op 29 juni heeft wethouder Gertjan ten Brinke (gemeente Wierden) de eerste schop in de grond gezet. Ook hebben kinderen en hun ouders samen al ruim 600m2 aan stoeptegels verwijderd, wat een gedragen project ten goede komt.

Vragen

Heeft u vragen over dit project? Neem dan contact op met onze projectleider Arjan Emaus (a.emaus@ntp.nl).