Skip to content

Roombeek Enschede

Lopend project Roombeek
Opdrachtgever Gemeente Enschede
Locatie Roombeek
Start Werkzaamheden 01-02-2016

Projectomschrijving

15 Jaar in beheer

NTP voert in opdracht van de gemeente Enschede een concessie uit. Deze concessie houdt in dat NTP in ruil voor het volledig in stand houden, beheren en onderhouden van de grondwaterzuiveringsinstallatie en het bijbehorende grondwateronttrekkingssysteem in de wijk Roombeek, het daar opgepompte grondwater zelfstandig kan exploiteren.

NTP is 15 jaar lang zowel verantwoordelijk voor het beheer van het gebouw, de installatie als voor het zuiverings- en beheersingsproces van het grondwater.

Verontreiniging en hoge waterstand

In de wijk is door de vroegere industrie een behoorlijke VOCl-verontreiniging aanwezig. Daarnaast kampt de wijk met een hoge grondwaterstand wat in de natte maanden veelal leidt tot overlast.

Freddy Deurwaarder, adviseur bij de gemeente Enschede, over genoemde concessie. “In Roombeek proberen we als gemeente al jaren het grondwater te beheersen. Na het instorten van de textielindustrie en het vertrek van industriële bedrijven uit deze wijk is de grondwaterstand er de afgelopen decennia flink gestegen. Als duurzame gemeente hebben we hierin een verantwoordelijkheid maar wij zijn geen specialist op het gebied van het beheer en onderhoud van waterzuiverings- en watertransportinstallaties. NTP is dat wel. Vandaar dat we zijn overeengekomen dat NTP de komende 15 jaar deze verantwoordelijkheid op zich neemt.

Dat exploiteren kan in de vorm van aanbieden van het water aan bedrijven die het nodig hebben in hun bedrijfsprocessen. In veel gevallen wordt daarvoor nu water gebruikt uit het waterleidingnet. Zelf staan wij als gemeente ook garant voor de afname van een bepaalde hoeveelheid grondwater. NTP laat een deel van het opgepompte grondwater namelijk weer terugvloeien in ‘de Roombeek’, een oude vergeten waterstroom die wij als gemeente na de vuurwerkramp in 2000 opnieuw in deze wijk in ere hebben hersteld”.

Bewustwording van eindigheid van onze drinkwatervoorraad

Dennis Scheper, projectleider bij NTP: ”Na een lange periode van voorbereiding volgde er door de ondertekening van deze concessie groen licht om onze expertise en ons waterbronnenstelsel te gaan exploiteren om deze concessie tot een succes te maken. Wij zijn met meerdere partijen in gesprek om ze ons ‘industriële’ water te leveren. Naast een commercieel doel ben ik er van overtuigd dat we zuiniger moeten zijn op ons drinkwater en dit eigenlijk alleen moeten gebruiken voor consumptie.

Met de droge zomers van afgelopen jaren zien we dat kwalitatief goed water steeds schaarser wordt. Dit fenomeen zal na 2040 steeds verder toenemen. Met het oog hierop zullen we met zijn allen kritischer moeten worden op onze drinkwatervoorraad. Ook in dat licht is de samenleving gebaat bij toepassing van ‘Rendabel Water’ bij industriële processen, in plaats van gezuiverd leidingwater.”

Neem voor meer informatie contact op met
Dennis Scheper
Bedrijfsleider