Skip to content
Briefhoofd van capsulefabriek Falk Lewin. Hierbij voert NTP de sanering uit. Foto door Onbekend - 1920 - Stadsarchief 's-Hertogenbosch, Netherlands - CC BY-SA.

Sanering capsulefabriek

Lopend project Bernestraat
Opdrachtgever Gemeente 's-Hertogenbosch
Locatie Bernestraat
Start Werkzaamheden Maart 2024
Oplevering Maart 2027

In opdracht van de gemeente ‘s-Hertogenbosch voeren we in bouwteamvorm een grond- en grondwatersanering uit bij een voormalige Capsulefabriek in Den Bosch. Op deze locatie is vanaf eind 19e eeuw tot 1979 de capsulefabriek “v/h Falk Lewin” gevestigd geweest. Hier werden capsules voor onder andere melk- en wijnflessen gemaakt van koper en lood. Bij de productie zijn diverse stoffen gebruikt om metalen te reinigen of te kunnen bewerken. Op de plek van de voormalige Capsulefabriek bevindt zich een sterke VOCl-verontreiniging die zich vanuit daar heeft uitgestrekt. Daarom gaan wij aan de slag om de grond en het grondwater te reinigen.

De voormalige capsulefabriek ligt vlakbij het centrum van ’s-Hertogenbosch en is gelegen aan de Zuid-Willemsvaart. De verontreiniging is in de verzadigde zone aanwezig in de grond en het grondwater. De saneringswerkzaamheden richten zich met name op de bronzone van de verontreiniging.

Samenwerken in een bouwteam

We werken in het bouwteam samen met de gemeente ‘s-Hertogenbosch en Vreugdenhil Milieuexpert. De verontreiniging is in de verzadigde zone aanwezig in de grond en het grondwater en de saneringswerkzaamheden richten zich met name op de bronzone van de verontreiniging.

Inmiddels zijn we gestart met een grondsanering. Hiervoor is een ontgraving uitgevoerd. Aansluitend is met bodemluchtextractie zoveel mogelijk verontreiniging uit de onverzadigde zone verwijderd. Deze werkzaamheden zijn in 2023 uitgevoerd. Na afronding van deze werkzaamheden is de verdere voorbereiding voor de grond- en grondwatersanering opgestart.

De sanering

De eerste saneringsfase betreft een ‘Smart Pump & Treat fase. Hierbij onttrekken we gedurende twee jaar water uit het brongebied. Dit wordt gedaan met onderwaterpompen in diverse filters in het brongebied. Het onttrokken grondwater wordt door een geavanceerde installatie gereinigd en vervolgens geloosd op het hemelwater riool. Om zo min mogelijk overlast naar de omgeving te creëren wordt de saneringsinstallatie aangebracht in een verdiepte opstelplaats (kelder) waar een loods overheen wordt geplaatst. De loods is geïsoleerd en de installatie is geluidsarm.

Nadat met deze zuiveringsinstallatie de hoogste concentraties aan verontreiniging verwijderd zijn, wordt een andere saneringsinstallatie ingezet voor de volgende saneringsfase het ‘BEAT concept’. De installatie pompt grondwater op waarbij er in de installatie voedingsstoffen en bacteriën aan toegevoegd worden. Aansluitend brengen we het water terug in de bodem. Hiermee spoelen we de bodem door met voedingsstoffen en bacteriën waarmee de verontreiniging in grond en grondwater biologisch afbreekt tot natuureigen stoffen.

Aanleg saneringssysteem

Om de sanering in het gehele gebied te kunnen uitvoeren, moet er een saneringssysteem worden aangebracht in het brongebied. Dit systeem bestaat uit diverse onttrekking- en infiltratiefilters die met leidingen verbonden zijn onze installatie. De aanlegwerkzaamheden bestaan uit totaal 5 fasen. Vanaf 11 maart 2024 starten deze aanlegwerkzaamheden.

Planning en fasering

De fysieke werkzaamheden met betrekking tot de aanleg van het systeem en het aanbrengen van de installatie duurt van 11 maart 2024 tot en met 31 mei 2024. Aansluitend wordt de saneringsfase ‘Smart Pump & Treat’ opgestart. De verwachting is dat deze saneringsfase ongeveer 2 jaar zal duren. Daarna wordt de saneringsfase van het ‘BEAT concept’ uitgevoerd die een half jaar gaat duren.

Omgevingsapp en nieuwsbrieven

Voor de werkzaamheden is een omgevingsapp beschikbaar waar u actuele informatie over de sanering kunt vinden. De app heeft de naam: ‘Bodemsanering Capsulefabriek Den Bosch’. De app kunt u downloaden via de Playstore of App-store. In de app worden nieuwsberichten geplaatst over de uitvoering en planning van het werk. Daarnaast houden wij bewoners en gebruikers in de directe omgeving van het project op de hoogte van de uitvoering van de werkzaamheden door middel van nieuwsbrieven. Momenteel worden de werkzaamheden voorbereid, zodat de aanlegwerkzaamheden vanaf 11 maart 2024 kunnen plaatsvinden.

Neem voor meer informatie contact op met
Bas van Andel
Projectleider