Skip to content

Sanering spoor Zwolle

Afgerond project Zwolle
Opdrachtgever Noorderspoort
Locatie Zwolle
Start Werkzaamheden 01-05-2021
Oplevering 03-05-2021

Projectomschrijving

Oorzaak vervuiling

Spoor 12 van het station van Zwolle in opdracht van NoorderSpoort – Zwolse Alliantie Zwaluw (samenwerkingsverband tussen VolkerWessels en Prorail) is door ons gesaneerd.

Oplossing

De verontreiniging is aangepakt d.m.v. chemische oxidatie door directe injecties. We voerden de directe injecties uit met onze onderaannemer Nocon Remediation. NTP verzorgde de injectievloeistof en Nocon maakte de boringen in de grond waarop de injecties plaats vonden. In totaal zijn er 35 injecties gedaan en injecteerden we 25m3 injectievloeistof. In week 27 werden monsters genomen ter controle. Het oxidatiemiddel werkt langdurig en in meerdere fases.

Doelmatig en efficiënt werken

De werkzaamheden zijn 24 uur per dag doorgegaan zodat het spoor dinsdag weer in gebruik kon worden genomen. Uiteindelijk hebben we in 48 uur onze werkzaamheden uitgevoerd, inclusief het inrichten en opruimen van het werkterrein.

De werkzaamheden vonden plaats op het spoor (eindpunt) van het zogenaamde “Kamperlijntje” over een lengte van 50 meter. Er is geïnjecteerd op een ondiepe zandlaag op een diepte van 1,5m-mv waarbij het geïnjecteerde traject maar 0,5 meter dik is.
Dus een doelmatige en efficiënte uitvoering!

Neem voor meer informatie contact op met
Bas van Andel
Projectleider