Skip to content

Schuytgraaf Arnhem

Afgerond project Marasingel 259
Opdrachtgever Gemeente Arnhem
Locatie Marasingel 259
Start Werkzaamheden 01-01-2019
Oplevering Eind 2022

Projectomschrijving

De Arnhemse wijk Schuytgraaf is ontworpen als een landschapspark met verschillende woonbuurten. Als kleine dorpjes in het groen. Het oude Betuwse landschap is nog steeds te herkennen. Het is een nieuwe wijk in Arnhem waar circa 6.250 woningen gebouwd worden. Schuytgraaf onderscheidt zich van andere nieuwbouwwijken, doordat alle buurten een eigen karakter hebben, buurten met een verrassende variatie in woningen en straten. Deze Arnhems jongste wijk is omgeven door veel groen en water.

Duurzame wijk

Schuytgraaf is een duurzame wijk. Er wordt milieubewust gebouwd, er rijden trolleybussen en de woonwijk wordt milieuvriendelijk verwarmd. Alle woningen en gebouwen in Schuytgraaf zijn aangesloten op stadswarmte.

NTP is verantwoordelijk voor het bouw- en woonrijp maken van de wijken. In principe moet de gemeente zes weken na het opleveren van de woning beginnen met het woonrijp maken van de straat. Dit betekent dat we de definitieve bestrating aanbrengen op de rijbaan en de stoep. Ook wordt de straatverlichting en verkeers- en straatnaamborden geplaatst evenals de parkeervakken en inritten worden in deze periode gelegd. Afhankelijk van het plantseizoen wordt het groen geplant. Het woonrijp maken is de laatste fase in het bouwproces. Na het woonrijp maken, dragen we het beheer van het gebied over aan de gemeente Arnhem. In praktijk heeft het pas zin om een gebied woonrijp te maken wanneer beide kanten van de straat zijn opgeleverd.

ECO wijk de Kiem

In Schuytgraaf is een apart gedeelte dat ECO wijk de Kiem heet. Hier zijn combi-lichtmasten gebruikt die tevens laadpalen zijn voor elektrische auto’s.
Het regenwater wordt via goten en wadi’s afgevoerd naar grotere watergangen, waarin ook gekanood kan worden. Op Schuytgraaf is veel aandacht voor het groen. Daarom worden hier bijvoorbeeld de parkeerplaatsen in grasbetonstenen uitgevoerd en worden groenstroken met bepaalde mengsels ingezaaid, welke insecten en vogels trekken die de eikenprocessierups op hun menu hebben staan.

Neem voor meer informatie contact op met
Rob van Moerkerk
Directeur