Skip to content

Toldijk – Middenveldweg Hoogeveen

Afgerond project Toldijk
Opdrachtgever Gemeente Hoogeveen
Locatie Toldijk
Start Werkzaamheden Augustus 2021
Oplevering Augustus 2022

Projectomschrijving

NTP neemt de Middenveldweg in Hoogeveen tussen de snelweg en de Toldijk op de schop.
Bij de op- en afritten van de A28 bij Hoogeveen-Noord/Fluitenberg komen twee rotondes. Er komt ook een rotonde op de kruising met De Stroom. En de kruising met de Toldijk krijgt een nieuwe verkeerslichteninstallatie.
Naast de gemeente zorgt ook de provincie Drenthe voor een flinke subsidie waardoor deze werkzaamheden mogelijk worden gemaakt.

Hard nodig

De herinrichting is hard nodig. Door de drukte tijdens de ochtendspits kwam het verkeer vaak al op de afslagen Fluitenberg vast te staan. Dat wordt veroorzaakt door de stoplichten op de kruising met De Stroom. Daarom komt daar een rotonde met twee banen, zodat het verkeer sneller doorstroomt. De stoplichten op de kruising met de Toldijk stonden op instorten. De nieuwe installatie zal verdere doorstroming verbeteren. Rotondes op de op- en afritten van de snelweg gaan ervoor zorgen dat verkeer gemakkelijker op de Middenveldweg kan komen.

Bouwteam

Het veilig bereikbaar houden van de wegen voor voetgangers, fietsers en overig verkeer vormde een grote uitdaging voor de gemeente Hoogeveen.
Vandaar dat ervoor is gekozen om het werk in bouwteam uit te besteden en te gunnen op basis van prijs en kwaliteit.

Veilig en efficiënt

NTP kwam als beste uit deze procedure. Onze aanpak en werkwijze zorgen er voor dat de werkzaamheden goed en efficiënt worden uitgevoerd terwijl de bereikbaarheid van Hoogeveen en de A28 op een veilige wijze kan worden gegarandeerd!
Op dit moment zijn de werkzaamheden in volle gang en we verwachten ruim voor de bouwvak van 2022 gereed te zijn!

Neem voor meer informatie contact op met
Henk Otter
Projectleider