Skip to content

Van Muijlwijkstraat Arnhem

Afgerond project Ingenieur J.P. van Muijlwijkstraat
Opdrachtgever Gemeente Arnhem
Locatie Ingenieur J.P. van Muijlwijkstraat
Start Werkzaamheden Voorjaar 2023
Oplevering Najaar 2023

Herinrichting IR. J.P. van Muijlwijkstraat

Van ‘lelijkste straat van Arnhem’ naar meest toekomst- en klimaatbestendige van Arnhem. Dat is wat er binnenkort met de van Muijlwijkstraat gaat gebeuren. De buurt en de gemeente hebben samengewerkt aan de nieuwe inrichting van de van Muilwijkstraat.

De belangrijkste zaken nog even op een rij:

  • de rijrichting in de Van Muijlwijkstraat blijft onveranderd
  • we gaan de oversteekplaatsen bij Velperpoort, de Tuinstraat, de Hommelstraat en de Bloemstraat verbeteren
  • de parkeerplaatsen tussen Velperpoort en de Bloemstraat verdwijnen
  • de bus blijft in beide richtingen en op een aparte busbaan rijden
  • in de trolleymasten zit straks ook de straatverlichting
  • waar het kan gaan we gevels in de nabije omgeving vergroenen
  • er komen drie aparte groenstroken en meer bomen en beplanting en
  • er komt meer ruimte om te wandelen en te fietsen.

Vergroening
Een van de meest in het oog springende veranderingen aan de ‘nieuwe’ Van Muijlwijkstraat is het vele groen dat straks in de straat te zien zal zijn. Het is een belangrijke stap om de leefbaarheid in de straat en de nabije omgeving te verbeteren. Veel ‘groen’ zorgt ook voor koelte tijdens hete zomerdagen. Met de nieuwe groene inrichting draagt de van Muijlwijkstraat bij aan het zogeheten ‘koele netwerk’ in en rond de binnenstad. Daar gaat de gemeente tussen nu en 2030 aan bouwen. Het koele netwerk bestaat uit koele plekken en beschutte routes en is gericht op bewoners die, vanwege bijvoorbeeld hun leeftijd, een beperking of ziekte, kwetsbaar zijn voor zomerse hitte. Of die vanwege hun woonsituatie geen beschutte buitenruimte hebben. Zo kunnen heesters, klimplanten en een extra bladerdek van bomen voor schaduw zorgen. Maar dat kan ook door bijvoorbeeld schaduwdoeken en andere technische ingrepen.

Planning
NTP zal u in de periode van de werkzaamheden verder op de hoogte houden. Wij zijn half december al gestart met de voorbereidingen van het aanleggen van de tijdelijke trolleymasten. Begin 2023 starten we met de werkzaamheden en als alles meezit, zijn we in het najaar van 2023 klaar!

Hebt u nu al vragen? Dan kunt u mailen naar: vms@arnhem.nl of neem contact op met onze uitvoerder Lars Driessen.

Neem voor meer informatie contact op met
Lars Driessen
Uitvoerder