Skip to content

Veldproef Bestrijding Japanse Duizendknoop

Lopend project Universiteit Twente
Opdrachtgever Samenwerking
Locatie Universiteit Twente
Start Werkzaamheden 13 juli 2020

Projectomschrijving

Het Waterschap Vechtstromen en de NTP voeren in samenwerking met de Universiteit Twente een veldproef uit bij de Atletiekbaan op onze campus van 13 t/m 17 juli met het middel ozon ter bestrijding van de Japanse duizendknoop.

Bestrijdingsmethode

De bestrijdingsmethode die wordt toegepast bestaat in de basis uit ozon. Ozon is een krachtige vorm van zuurstof met hoge oxidatiekracht. Verschillende manieren om ozon te injecteren zijn getest en de eerste resultaten zijn hoopvol. Sinds 2018 doet NTP samen met het Waterschap Vechtstromen onderzoek naar de toepasbaarheid van ozon ter bestrijding van de Japanse duizendknoop. Recentelijk zijn zeer goede resultaten behaald. Deze geven aanleiding tot de uitvoering van een veldproef bij ons op de campus.

Veldproef

NTP voert de veldproef uit bij de Atletiekbaan. Op maandag 13 juli is een procescontainer met de benodigde apparatuur geplaatst. Het te behandelen gebied met Japanse duizendknoop zal worden afgezet met hekwerken. De behandeling met ozon vindt plaats van 15 t/m 17 juli. Er wordt gewerkt tijdens reguliere werkuren (8.00-17.00 uur). Gedurende de uitvoering is er continue een deskundige procesoperator aanwezig. In het gebied binnen het hekwerk worden ozonmetingen uitgevoerd.

Waarom bestrijden we de Japanse duizendknoop?

De Japanse duizendknoop vormt in Nederland jaarlijks een terugkerend probleem en is inmiddels een ware plaag voor meerdere sectoren. Het is een invasieve plantensoort die zich op een vrij agressieve manier laat gelden. De plant woekert in hoog tempo voort en vernietigt letterlijk andere planten. Die oorspronkelijke vegetatie wordt verstikt. Het tast daarmee de biodiversiteit aan en is schadelijk voor bijvoorbeeld oeverbeschoeiing, kunstwerken en dijken. De verspreiding van de Japanse duizendknoop vindt voornamelijk lokaal plaats via de wortels. Menselijk handelen zoals maaien en verplaatsing van grond vormt echter het grootste risico voor de verspreiding van de Japanse duizendknoop over grotere afstanden.

Neem voor meer informatie contact op met
Dennis Scheper
Bedrijfsleider