Skip to content

CO2-bewust certificaat niveau5

Wij zijn gecertificeerd op niveau 5 van de CO2-prestatieladder.

Kijk voor meer informatie op https://www.co2-prestatieladder.nl/deelnemers/NTP_B_V.

PCR-asfalt
Nederland verduurzaamt en ook de asfaltsector draagt hier volop aan bij. Om in het aanbestedingsproces op een uniforme manier de duurzaamheid van asfalt te kunnen berekenen zijn Product Category Rules voor Nederlandse Asfaltmengsels (PCR-NL) ontwikkeld.

Om op uniforme manier de duurzaamheid van asfalt te kunnen berekenen zijn rekenregels nodig. Vanuit het Asfalt Impuls project “Aantoonbaar Duurzaam Asfalt” is de eerste versie van de PCR Asfalt in juli 2020 gepubliceerd. Inmiddels is gewerkt aan een actualisatie van deze rekenregels.

Het beheer van de PCR-NL is vanuit de VBW (Vakgroep Bitumineuze Werken) belegt binnen de Permanente Commissie Duurzaamheid. Vanuit die commissie richt de werkgroep Technisch-Inhoudelijke Commissie (TIC) zich op de PCR-NL. Hierin heeft de TIC als doel de PCR-NL te beheren en verbeteren.

De TIC is hiervoor paritair ingericht met vertegenwoordigers van de belangrijkste stakeholders in de asfaltsector. De werkgroep bestaat momenteel uit vertegenwoordigers van de grote en kleine asfaltproducenten, opdrachtgevers, Ecochain, NIBE, Ecoreview, TNO, Asfalt-Impuls en de VBW.

  • Voorzitter: Jeroen Heesbeen (Van Gelder)
  • Grote asfaltproducenten: Kevin Oranje (BAM), Simon Jorritsma (KWS)
  • Kleine asfaltproducenten: Jeroen Buijs (NTP)
  • Grote opdrachtgevers: Harco Kersten (RWS)
  • Softwarebedrijven: Lisa Overmars (Ecochain) en Mantijn van Leeuwen (NIBE)
  • Verificateur: Pieter Stadhouders (EcoReview)
  • Kennisinstituten: Elisabeth Keijzer (TNO) met vervanger Tim van der Kruk (TNO)
  • Brancheorganisatie: Pascal Kregting (VBW, secretaris) met vervanger Yannick Bos (VBW)

Meer achtergrondinformatie over PCR? Kijk dan op https://www.bouwendnederland.nl/vereniging/vakgroepen/vakgroep-bitumineuze-werken/product-category-rules-voor-nederlandse-asfaltmengsels/achtergrondinformatie.

Lake Source Cooling uitgelegd!

NTP in het nieuws!

https://www.geldersepost.nl/nieuws/vervoer/427963/harsfalt-op-den-dam-uniek-stukje-weg

Waarom de CO2-prestatieladder?

De CO2-prestatieladder is een instrument dat bedrijven helpt om hun CO2-uitstoot te verminderen. Het is gebaseerd op vijf niveaus, waarbij niveau 1 het laagste niveau is en niveau 5 het hoogste. Bedrijven kunnen certificering op een van deze niveaus behalen door te voldoen aan specifieke eisen op het gebied van CO2-reductie en duurzaamheid.

Wij maken gebruik van de CO2-prestatieladder om de CO2-uitstoot te verminderen en tegelijkertijd te werken aan duurzaamheid. Dit doen we bijvoorbeeld door het gebruik van duurzame materialen, het verminderen van het energieverbruik van machines en het stimuleren van duurzaam gedrag bij medewerkers.

Het behalen van een hoger niveau op de CO2-prestatieladder vereist meer inspanning en investeringen, maar kan ook leiden tot kostenbesparingen en positieve reputatie-effecten voor NTP. Bovendien is het een stimulans zijn om als bedrijf bij te dragen aan een duurzamere toekomst.

In de wegenbouwsector kan de CO2-prestatieladder bijvoorbeeld worden gebruikt om bedrijven aan te moedigen om duurzame bouwmaterialen te gebruiken, zoals asfalt dat is gemaakt van gerecycled materiaal, of om het gebruik van elektrische machines te stimuleren in plaats van machines die op fossiele brandstoffen werken. Zo kan de CO2-uitstoot worden verminderd en kan de sector bijdragen aan de vermindering van de klimaatverandering.

Kortom, de CO2-prestatieladder is een belangrijk instrument voor bedrijven in de wegenbouwsector om hun CO2-uitstoot te verminderen en bij te dragen aan een duurzamere toekomst. Het is een stimulans om te werken aan duurzaamheid en kan positieve effecten hebben op de reputatie en de kosten van het bedrijf.