Skip to content

Wat is asfalt?

Asfalt, een mengsel bestaande uit steen, zand, vulstof en bitumen wordt geproduceerd in asfalt centrales. Steenslag, zand en het vulstof wordt het mineraal aggregaat genoemd. Bitumen, een restproduct uit de aardolie-industrie, is het bindmiddel (lijm) dat alles bij elkaar houd. Bitumen wordt bij hogere temperaturen vloeibaar. Dit is ook de reden dat asfalt bij ca. 170 graden Celsius wordt geproduceerd. Bij deze temperatuur kan het bitumen goed vermengd worden met het mineraal aggregaat en het product op de weg kan worden verwerkt. Het vulstof, zand en bitumen vormen samen het mastiek dat de stenen moet omhullen. Deze mastiek zijn voor een groot deel verantwoordelijk voor de uiteindelijke eigenschappen van het asfaltmengsels. Echter ook de keuze van de steenslag speelt een rol in de kwaliteit van het wegdek. De gradering van de steenslag bepaalt hoe grof of fijn het asfalt wordt.

Toepassingen van asfalt

Asfalt is er in verschillende samenstellingen en graderingen en wordt in verschillende lagen aangebracht. Elke laag heeft zo haar specifieke eigenschappen. Zo dient de asfaltconstructie het verkeer te dragen, maar heeft de toplaag ook eigenschappen qua vlakheid, remvertraging en geluid. Daarnaast dient de toplaag slijtvast te zijn. Daarbij is het toepassingsgebied van het product belangrijk voor het maken van de keuze welk asfaltmengsel toegepast kan worden. Een fietspad vraagt andere eigenschappen van het asfalt dan een zwaar belaste snelweg bijvoorbeeld.

Productie en verwerking van asfalt: nauwkeurig en efficiënt

De productie van asfalt en het asfalteren is een precisiewerk waarbij vakmanschap  technieken samenkomen. NTP gebruikt geavanceerde apparatuur en technieken voor het produceren en aanbrengen van asfalt. Het verwerkingsproces omvat de voorbereiding van de ondergrond, het nauwkeurig aanbrengen van het asfalt en het zorgvuldig walsen om een glad en egaal wegdek te realiseren.

Duurzaamheid in asfaltverwerking

NTP zet sterk in op duurzaamheid bij de verwerking van asfalt. Dit houdt in dat we oud asfalt hergebruiken, gebruik van duurzame materialen bij productie en verwerking stimuleren en iedere dag bezig zijn met de vermindering van CO2-uitstoot en onze footprint. Maar we blijven innoveren om ook duurzame asfaltmengsels te ontwikkelen. Denk hierbij aan Grasfalt. Deze aanpak draagt bij aan de vermindering van de ecologische voetafdruk van onze werkzaamheden en bevordert de circulariteit binnen de infra.

Kan asfalt herbruikt worden?

Als na verloop van jaren het asfalt vervang dient te worden, wordt het oude wegdek verwijderd door middel van frezen. Hierbij wordt het product met een freesmachine van de weg geschraapt. Voordat het asfalt gefreesd wordt, dient er eerst een milieu hygiënisch onderzoek plaats te vinden om te controleren of het product teervrij is. In oude asfaltconstructies kan het zijn dat er nog teer aanwezig is, waardoor er een te veel aan PAK (Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen) in het oude asfalt aanwezig zijn. Asfalt met te veel PAK’s mogen niet warm worden hergebruikt. Het schone (vrij van PAK’s) vrijkomende freesasfalt wordt naar een asfaltproductie locatie vervoerd waar het hergebruikt wordt in nieuw asfalt.

Asfalteren, hoe werkt dat?

Asfalteren is het aanbrengen van een laag asfalt. Voor het asfalteren wordt meestal gebruik gemaakt van een asfalt spreidmachine. Een asfalt spreidmachine is een machine waarin voorin het asfalt wordt gekiept en waar het asfalt aan de achterkant mooi vlak weer tevoorschijn komt. Het asfalt wordt met vrachtauto’s vanaf de asfalt productielocatie naar de weg vervoerd. Vanuit de vrachtwagens wordt het product voorin de asfalt spreidmachine, de zogenaamde hopper, gekiept. Vanuit deze hopper wordt het warme asfalt in de machine getransporteerd tot voor de z.g. afwerkbalk. Voor deze afwerkbalk wordt het asfalt homogeen verdeeld voor de afwerkbalk. Doordat de spreidmachine langzaam vooruit rijdt, verdwijnt het product onder de balk, waardoor er een gladde voor verdichte laag asfalt ontstaat. Deze laag achter de spreidmachine moet daarna nog verder verdicht worden, hiervoor worden walsen ingezet. Deze walsen hebben twee of drie stalen rollen die als wielen dienst doen. Door het gewicht van de wals wordt het nog warme asfalt verder verdicht. Naast het gewicht, kan er ook door middel van het in trilling brengen van de stalenrollen, dynamisch (trillend) verdicht worden.

Innovatie en samenwerking bij NTP

NTP onderscheidt zich door haar focus op innovatie en samenwerking. Door nauwe samenwerking met overheidsinstanties, bedrijven en instellingen, en het voortdurend ontwikkelen van duurzame innovaties, draagt NTP bij aan het vormgeven van een veilige en duurzame leefomgeving. Met vestigingen in Hattem, Enschede, Zevenaar en Hoevelaken, is NTP regionaal sterk vertegenwoordigd en in staat om een breed scala aan projecten te realiseren.

Een toekomst met circulair asfalt

Bij NTP geloven we dat de toekomst van wegenbouw ligt in het omarmen van circulaire economie principes. Circulair asfalt is een uitstekend voorbeeld, waarbij we laten zien dat duurzaamheid hand in hand gaat met economische en sociale voordelen. Door samen te werken met partners, klanten en de gemeenschap, bouwen we aan wegen die niet alleen vandaag van waarde zijn, maar ook morgen en in de toekomst.

Vragen rondom circulair asfalt

Wat is circulair asfalt?

De voordelen van circulair asfalt

De toepassing van circulair asfalt biedt diverse voordelen, zowel voor het milieu als voor de maatschappij:

  • Duurzaamheid: Hergebruik van asfalt vermindert de noodzaak voor nieuwe grondstoffen, wat leidt tot een lagere CO2-uitstoot.
  • Kostenbesparing: Door bestaand asfalt opnieuw te gebruiken, verminderen we de productiekosten en bieden we economische voordelen voor zowel de opdrachtgever als de aannemer.
  • Kwaliteit: Recyclen en upgraden van asfalt met moderne technieken waarborgt de kwaliteit en levensduur van wegen.

NTP: Expert in asfaltproductie en -verwerking

Asfalt speelt een cruciale rol in de moderne infrastructuur. In samenwerking met u richten wij onze leefomgeving op infrastructureel vlak op een veilige en gezonde wijze functioneler en duurzamer in. Ongeacht welke contractvorm en welke opdrachtgever; het zit in onze aard om samen te werken, advies te geven en mee te denken over de best passende oplossingen. Onze mensen zijn betrokken mensen ‘met gezond verstand’. Bekwame vakmensen die kostenbewust en transparant zijn.

Wij helpen u graag verder!

In samenwerking met u richten wij onze leefomgeving op infrastructureel vlak op een veilige en gezonde wijze functioneler en duurzamer in. Ongeacht welke contractvorm en welke opdrachtgever; het zit in onze aard om samen te werken, advies te geven en mee te denken over de best passende oplossingen. Onze mensen zijn betrokken mensen ‘met gezond verstand’. Bekwame vakmensen die kostenbewust en transparant zijn.

Het gezamenlijke (project)belang staat altijd voorop. Wij zijn betrouwbaar en streven maximale kwaliteit na. Daarnaast zijn wij regionaal georiënteerd en staan daardoor dichtbij onze klanten. We denken graag mee over het totaalplaatje van een project en hebben kennis en kunde in huis over de advies- en ontwerpfase, de uitvoering en over onderhoud. Als u geïnteresseerd bent in de mogelijkheden kunt u altijd contact met ons opnemen of gebruik onderstaande formulier en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op!

Kom in contact

Neem voor meer informatie contact op met
Sander Heitbaum
Algemeen Directeur